Uppnå högre ingenjörseffektivitet med Etteplan

Teknikkonsultbolaget Etteplan har precis lanserat ett nytt varumärkeslöfte – ”Engineering with a difference”. Det understryker en ständig strävan efter att verkligen göra skillnad. Att förbättra och ständigt utvecklas. För Etteplan handlar det om att utveckla hållbara tekniska lösningar som samtidigt säkerställer ekonomisk tillväxt för kunderna, enligt Sixten Folke, regionchef för Etteplan i Västerås och Ludvika.

Etteplan är ett i synnerhet annorlunda teknikkonsultbolag och det märks på flera sätt. Ett av de mest uppenbara är kanske att Etteplans tjänster bidrar till ökad ingenjörseffektivitet. Effektivitet är ofta förknippat med lönsamhet – men hur är det då med risken att förlora intäkter när antalet konsulttimmar minskar? Sixten Folke förklarar:
– Det som skiljer oss från andra bolag med liknande affärsidéer är att vi på olika sätt hjälper våra kunder att arbeta mer effektivt. När kundernas processer blir mer lönsamma så kan de också investera mer och vidareutveckla sina verksamheter. Vi får då utökade möjligheter att växa tillsammans med dem och det vinner alla på.

Effektivitet ger lönsamhet
Etteplans kompetens sträcker sig över ett mycket brett område – allt från elektronik- och systemutveckling till produktion av teknisk dokumentation finns bland de aktuella uppdragen. När kunderna väljer att outsourca viktiga uppgifter som är grundläggande för fortsatt utveckling men som likväl inte tillhör kärnverksamheten kan Etteplan garantera effektivitet som leder till ökad lönsamhet.
– Många av våra kunder tillämpar lågkostnadsalternativ på ett eller annat sätt för att uppnå högre lönsamhet. Det kan vara en bra lösning – men det får aldrig ge avkall på kvalitet. Vi kan genom Etteplans kontor i bland annat Sverige, Kina och Polen erbjuda en lösning där utvecklingstiden fördelas optimalt mellan våra enheter. Leveransen kommer fortfarande från Etteplans koordinator i Sverige.
Att tillämpa Etteplans resurser i Kina och Polen kan enligt Sixten Folke innebära en direkt halvering av utvecklingskostnaden – med full spårbarhet och bibehållen kvalitet.
– Ett annat vanligt scenario är att vi fungerar som kundens externa utvecklingsavdelning. Så är det ofta när vi ska ta fram teknisk dokumentation och vi har avtal med flera stora industribolag i Sverige för det, exempelvis Husqvarna och Fortum, tillägger Sixten.

Ny kostym efter förvärv
Etteplan har påbörjat en ny resa med sitt nya varumärkeslöfte som lanserades under slutet av 2015. Nu har företaget dessutom tagit stora kliv framåt inom industriellt internet och IoT (Internet of Things) genom ett par strategiska förvärv. Espotel och Soikea Solutions kompletterar Etteplans tjänsteportfölj mycket bra.
– Tack vare förvärven har vi en möjlighet att komma högre upp i värdekedjan som leverantör av ingenjörstjänster. Våra kunder kan nu ta del av allt från traditionell konstruktion av utrustning och maskiner till industriella internetlösningar och digitalisering, säger Sixten Folke, och inflikar att det förstärkta tjänsteerbjudandet är extra intressant för kunder som anlitar Etteplan för produktutveckling och utveckling av eftermarknadstjänster.
– Det är med en ny kostym som Etteplan möter marknaden – med målsättningen att göra skillnad tillsammans med våra kunder. Det är speciellt viktigt i en stad som Västerås, som söker bibehålla sin status som kraft- och automationscenter i Sverige. Det är något som Etteplan i allra högsta grad kan bidra till även framöver.


Svensk Industri SNL 2016-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-2

Huvudtema: Svensk Industri
Industrins framtid avgörs i skolan

Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard. Så inledde Quintus Technologies vd Jan Söderström vår intervju. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem ...

Back to top