Industrihydraulik levererar i komplexa projekt

Industrihydraulik AB är gärna med där det händer. Företaget har precis avslutat testkörning av det hydrauliska maskineriet till den nya Södra Marieholmsbron i Göteborg. Komplexa projekt är inget nytt för det konstruktionsbolaget.

Verksamheten är rikstäckande och i vissa fall till och med internationell för Industrihydraulik. Som specialister på konstruktion och tillverkning av hydraulikanläggningar inklusive kringutrustning vänder sig företaget till stora beställare för leverans av utrustning till kraftanläggningar, broar och andra stora konstruktioner.

Industrihydrauliks signum
Företaget grundades 1974 i liten skala i Östhammar av Jan Alvén och Lennart Njurling och har under årens lopp expanderat med filialer i Eskilstuna, Arboga och Västerås.
Industrihydraulik riktar sig till både slutförbrukare och industriföretag. Företaget hjälper gärna till med konstruktion, problemlösningar, montage, reparation och igångkörning.
Industrihydraulik AB konstruerar och tillverkar block och anslutningsdetaljer för försäljning och kundanpassade behov.
I Östhammar tillverkar företaget årligen över 17.000 hydraulblock för industrin, både styckevis och serieleveranser. Industrihydraulik har dessutom hög egenförädling i Sverige och hjälper till med uppdateringen av svensk basindustri såsom stålverk och pappersindustri.

Nya milstolpar
Projekt med hög säkerhetsprägel är något som Industrihydraulik är vana vid. Nu har man nått ytterligare en milstolpe i samband med att stora renoveringsprojekt påbörjats i svenska vattenkraftverk. Det innebär en stor potential för Industrihydraulik, som har både erfarenhet och kapacitet för den här typen av projekt.
– Några av våra största kunder finns sedan länge inom vattenkraftindustrin, där vi tillverkar reglerutrustning för turbiner. Det finns en enorm utvecklingspotential inom branschen eftersom många svenska vattenkraftverk ska uppgraderas och renoveras inom de närmaste 15-20 åren. Vi har även börjat leverera ventilblock till en stor kund med spårbundna maskiner kommenterar Jonas Zetterman.
Industrihydraulik har i Arboga byggt ett hydrauliklabb där de kan testa pumpar, kylare och annan hydraulikutrustning. Labbet består av ett ljudrum där man mäter ljudnivån på pumpar, motorer och kylare och även ett kylrum där man kan testa hydraulikutrustning ner till 30 minusgrader.
Kommande vattenkraftsprojekt är Bergeforssen utanför Sundsvall, Stora Sjöfallet i Lule älv och Malforsen i Motala Ström där Industrihydraulik ska vara med och uppdatera stationernas hydraulikanläggningar.


Svensk Industri SNL 2016-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-2

Huvudtema: Svensk Industri
Industrins framtid avgörs i skolan

Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard. Så inledde Quintus Technologies vd Jan Söderström vår intervju. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem ...

Back to top