Bättre ekonomi med grönt minimalsmörjsystem

Nya gröna lösningar kan ge både arbetsmiljön och ekonomin ett välkommet lyft. Det menar Sverker Bihagen, vd på Accu-Svenska AB. Företaget marknadsför minimalsmörjteknik för industriella tillämpningar baserat på vegetabiliska smörjmedel direkt från naturen.

Det finns enbart fördelar med att byta ut miljö- och hälsovådliga skärvätskor och emulsioner mot förnybara gröna alternativ.
– Förutom att det innebär en radikal förbättring av arbetsmiljön så finns det stora besparingsmöjligheter med de minimalsmörjsystem som vi har utvecklat – de höjer nämligen kvalitet och prestanda i maskinerna, samtidigt som det krävs en mindre mängd smörjmedel. Det är just det som är finessen med minimalsmörjsystem – vi talar om en ren resursbesparing, förklarar Sverker Bihagen.

Fler tillämpningar
Accu-Svenska har lång erfarenhet med decennier av lyckade projekt inom allt från skärande bearbetning till metallbearbetning som till exempel rullprofilering, pressning, bockning, valsning och stansning. Företaget har även applikationer inom träindustrin.
En undersökning av ett hundratal företag inom skärande bearbetning visar att kostnaderna för skärvätskor ligger på ungefär 16 procent av totalkostnaden för att driva verksamheten. En stor del är relaterad till den dyra processen kring hantering av de miljöskadliga vätskorna. Motsvarande smörjsystem från Accu-Svenska skulle uppnå en stor besparing då kostnaderna för det enbart skulle uppgå till någon procent.
– Det borde finnas en stor drivkraft för företag inom industrin att byta till vegetabiliska minimalsmörjsystem. Det ger en bättre produktionsekonomi och löser framtida krav på minskad miljöpåverkan, kommenterar Sverker Bihagen.

Satsar offensivt
Accu-Svenska grundades av Milan Martinovic, idag styrelseordförande, som anställde Sverker som vd för drygt ett år sedan. Företaget fortsätter att expandera, tidigare användes enbart återförsäljare för att nå marknaden men nu har Accu-Svenska även egna säljare som bearbetar kunder direkt inom industrin.
De senaste åren har varit intensiva och försäljningen har ökat med omkring 20 – 30 procent. nu satsar man enligt Sverker Bihagen mer offensivt än någonsin tidigare – med förhoppning om att nå en ökning på kanske 50 procent.
– Vegetabiliska smörjmedel börjar efterfrågas allt mer såväl i Sverige som i övriga Europa. Vi ser en stor tillväxtpotential i det, samtidigt som vi jobbar ännu mer intensivt med produktutveckling för att nå fler applikationsområden.

Ligger i tiden
Det svensktillverkade minimalsmörjsystemet Ecolubric omfattar både doseringsapparat och smörjmedel, allt är utvecklat av Accu-Svenska i Västerås. Precis som benämningen antyder med minimalsmörjsystem så handlar det om att smörja så lite som möjligt.
– Systemet ersätter både mineraloljor och emulsioner, och den stora fördelen är att den vegetabiliska produkten inte behöver tas om hand som farligt avfall efter användning. Den innefattar inte heller någon hälsorisk. När mineraloljor och emulsioner förbjuds i allt större utsträckning så ligger vår produkt i tiden – vi ser på framtiden med tillförsikt, avslutar Sverker Bihagen.


Svensk Industri SNL 2016-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-2

Huvudtema: Svensk Industri
Industrins framtid avgörs i skolan

Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard. Så inledde Quintus Technologies vd Jan Söderström vår intervju. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem ...

Back to top