BRA – en ny utmanare på den svenska flygmarknaden

Ett nytt inrikesflyg med tolv destinationer som förenas via Stockholm Bromma är precis vad den svenska flygmarknaden behöver. Marknaden mår bra av en mer omfattande konkurrens som i sin tur ger en ökad tillgänglighet för resenärerna. Dessutom öppnas regionerna kring de tolv naven upp på ett nytt sätt, det gagnar såväl lokala företag som invånare.

Malmö Aviation och Sverigeflyg har bildat det nya flygbolaget BRA, som är förkortningen för Braathens Regional Airlines. Tack vare BRA kommer regioner att knytas ihop på ett nytt sätt och resandet inom Sverige förenklas och bli mer kostnadseffektivt.

Bra för företagen i nordvästra Skåne
Enligt Torbjörn Gregorioff, vd för Kullaflyg som är ett av åtta varumärken inom BRA, skapas unika möjligheter med en ny och enhetlig transferprodukt.
– Vi skapar en riktigt bra transferprodukt som ligger i tiden både kostnads- och miljömässigt. Kullaflyg etablerades för att bidra till bättre tillgänglighet med ökad konkurrens inom flygbranschen. Nu tar vi nästa steg i utvecklingen och blir en del av BRA. För kunderna innebär sammanslagningen även en ökad tydlighet i erbjudandet.
Torbjörn förklarar även vad utvecklingen betyder regionalt:
– För Helsingborg och nordvästra Skåne betyder det ett utökat linjeutbud via Bromma, med nya specialerbjudanden och nytt lojalitetsprogram bland annat. Nordvästra Skåne är företagstätt, naturligtvis är täta flygförbindelser gynnsamma för företagen i regionen som lättare når samarbetspartners i andra delar av Sverige tack vare ett utökat flygutbud.

Ett stort steg är taget – nästa blir för miljön
Med gemensamma bokningssystem och ett enhetligt och ytterst konkurrenskraftigt erbjudande kommer samtliga bolag som ingår i BRA att kunna skapa tillväxt i sina regioner.
– Om vi ska vara fortsatt konkurrenskraftiga så måste vi även satsa mer på miljöfrågorna och det har vi redan börjat planera för, berättar Torbjörn vidare.
Det finns bland annat förhoppningar om att kunna flyga med mer biobränsle framöver. Det styrs dock mycket av resenärernas betalningsvilja för mer miljöanpassade flygtransporter. En annan avgörande faktor är knuten till tillgången på biobränsle.
– Vi ser att utvecklingen går åt rätt håll. För sju år sedan var biobränsle cirka åtta gånger dyrare än vanligt flygbränsle. Idag är det nere på ungefär tre gånger dyrare, så vi ser att det finns en klar förbättringsmarginal och det kommer vi också att ta tillvara på, avslutar Torbjörn Gregorioff med.


Svensk Industri SNL 2016-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-2

Huvudtema: Svensk Industri
Industrins framtid avgörs i skolan

Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard. Så inledde Quintus Technologies vd Jan Söderström vår intervju. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem ...

Back to top