Totalförvaltning för effektivt och tryggt ägande.

Property Management med totalförvaltning av fastigheter är något som Rexellent har lång erfarenhet av. Vd Claes Ohlsson brinner för att utveckla hållbara och lönsamma affärer för kunder med lite högre krav på sin förvaltning.

Claes Ohlsson har med över 30 års erfarenhet från branschen en god insikt i vilka värden som är viktiga att utveckla samt vikten av att arbeta proaktivt.
– Vi har genom att etablera Rexellent byggt upp en stark och expanderande verksamhet kring Property Management, vilket omfattar så mycket mer än fastighetsskötsel och underhåll. Givetvis är det viktiga bitar, men totalförvaltning handlar om att se och förvalta fastigheten som det förmögenhetsvärde det är och maximera nyttan för ägaren, liksom man förvaltar aktier och andra tillgångar, förklarar Claes inledningsvis.

Totalansvar
Rexellent axlar ett totalansvar för fastigheterna med ett heltäckande tjänsteutbud. Kunderna kan erhålla alla tjänster hos oss beträffande sina fastigheter, det vill säga kunderna har en kontakt, en aktör. Vi har lösningar inom bolagsadministration, ekonomi- och hyresadministration, teknisk förvaltning, driftsoptimering, fastighets utveckling och upphandlingar.
– När vi säger att vi är heltäckande så menar vi det. Vi ser över löpande skötsel och underhåll genom att handla upp dessa tjänster så att kunden får bästa lösningen. Märker vi senare att det inte fungerar som avtalat så byter vi. Vi gör också volymupphandlingar, exempelvis försäkringar, kabel-TV och liknande, där vi genom vår storlek får förmånliga priser till våra kunder.

Transparens är viktigt
– Vi arbetar med förtroende gentemot kunderna och är därför helt transparanta i samband med upphandlingar eller beställningar och gör själva inget påslag på externa företags tjänster. Vår förvaltning är enligt avtal och det pris som kunden fått från början, informerar Claes vidare.
Vill man som kund endast ha hjälp med vissa delar av förvaltningen så har Rexellent flexibilitet för att möta det också.
– Våra kunder upplever vår starka närvaro och genomgående höga engagemang. Vårt koncept underlättar ägandet och vi rapporterar direkt till ägarna och redovisar fastigheternas status.

Det gemensamma målet
Hos Rexellent kan kunderna även få hjälp med att utveckla och effektivisera externa servicefunktioner, samt få kontakt med samarbetspartners som arkitekter och jurister.
– Vi är fyra delägare som, tillsammans med personalen, har ett stort kontaktnät och lång erfarenhet efter flera decenniers verksamhet inom branschen. Vi har en mycket väl utvecklad IT-baserad verksamhet där kundens intressen placeras i centrum – en hållbar och långsiktig avkastning på förmögenheten, det vill säga fastigheterna, är vårt gemensamma mål.
– Vi har som mål att förvalta och förädla fastigheterna som om det vore våra egna, och det är ett fokus vi tänker behålla, avslutar Claes Ohlsson.


Svensk Industri SNL 2016-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-2

Huvudtema: Svensk Industri
Industrins framtid avgörs i skolan

Om man inte tror på svensk industri så tror man inte heller på svensk levnadsstandard. Så inledde Quintus Technologies vd Jan Söderström vår intervju. Det ligger en kraft bakom orden som gör att man kommer ihåg dem ...

Back to top