Sjuktalen är på väg upp igen

Länsförsäkringar Västerbotten pekar på fördelar med att teckna sjukvårdsförsäkring. - Vi ser i Sverige att sjukfrånvaron och att den psykiska ohälsan ökar, säger Lars Lundström, försäljningschef på Länsförsäkringar Företag i Västerbotten.

Länsförsäkringar Västerbotten har kontor på tre platser, Umeå, Skellefteå och Lycksele.
- Vi ser att trenden för ökat nyttjande av vår sjukvårdsförsäkring speglar de ökande sjuktalen, säger Lars Lundström, som sitter i Skellefteå.
- Det känns som en oroande utveckling och därför tycker vi det är viktigt med en bra sjukvårdsförsäkring. Det innebär alltid kostnader för individen, företaget och samhället om man tvingas vara frånvarande från arbetet. Vi erbjuder en försäkring i tre olika delar, där jag vill slå ett extra slag för våra förebyggande tjänster, säger han. Om man tidigt kan få hjälp, så minskar förhoppningsvis omfattningen av de problem man har.

Försäkring i tre delar
Länsförsäkringar Västerbotten har en sjukvårdsförsäkring för företag som bygger på tre olika delar: Den första delen handlar om förebyggande hälsotjänster och där kan medarbetare få samtalsstöd för saker som skapar oro i livet och då inte bara akut sjukdom. Det kan till exempel gälla ekonomisk och juridisk rådgivning, hjälp med att sluta röka, kost och motionsråd och stöd vid drogproblem. De kan även använda webbaserade hjälpprogram för att få en bild av sin situation. Chefer kan få hjälp med ledarskapsfrågor och personalproblem.
- Det är en stor tillgång att veta att man dygnet runt kan ringa för att få råd i olika livssituationer oavsett om det handlar om arbetslivet eller privatlivet. Allt förändringsarbete innebär ju att man själv är beredd på att göra något för att få till en förändring. Att till exempel arbeta med de webbaserade hälsoprogrammen eller själv göra en hälsoprofil, bygger på att man är ärlig mot sig själv, säger Lars Lundström.

Snabbare vård
Del två i sjukvårdsförsäkringen handlar om vård och där kan medarbetarna få tillgång till läkare, psykolog, sjukgymnast, naprapat och liknande. Rätt vård i rätt tid.
Rehabilitering är den tredje delen och här kan medarbetaren få hjälp med att snabbare återkomma till sin arbetsplats efter en sjukskrivning. En rehabutredning kan göras efter 21 sjukdagar i följd eller sjukskrivning vid totalt sex tillfällen under ett år. Arbetstagaren kan också få hjälp med att komma in på behandlingshem för exempelvis alkoholproblem.
Viktigt med närheten
Länsförsäkringsgruppen består av 23 självständiga bolag och Lars Lundström tycker att de lokala bolagen har en stor fördel.
- För oss är det jätteviktigt att kunna verka nära kunderna som ofta är små företag. Det blir mycket lättare att diskutera och skräddarsy försäkringslösningar om man finns lokalt på orten, säger Lars Lundström.
Problemet med ökande sjuktal är riksomfattande och inte bara något som känts av i Skellefteå. Försäkringskassan har begärt fem miljarder kronor mer av regeringen bara i år för att kassan ska klara de ökade kostnaderna för sjukskrivningar.


Skellefteå SNL 2016-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-1

Huvudtema: Skellefteå
Träbyggnation är en naturlig utveckling för Skellefteå

Skellefteå kommun har under flera år varit en flitig beställare av stora byggnationer i trä. Det har bidragit till att Skellefteå idag ses som en av norra Europas främsta trästäder där alla led i kedjan finns representerade – från forskning och utveckling till producenter och byggbolag som alla har trä som gemensam nämnare.

Back to top