Norrlands största fullservicebyrå investerar i Skellefteå

Advokatbyrån Kaiding är en norrländsk fullservicebyrå för alla typer av juridiska frågor som kan uppstå inom näringslivet. Att vara ett lokalt alternativ, med lokal kompetens och lokalt engagemang, har högsta prioritet när Kaiding investerar i Skellefteå. Efter strategiska rekryteringar står byrån redo för att tillsammans med dess klienter möta nya utmaningar under 2016.

Affärsjuridik med alla tänkbara relaterade frågor har blivit ett styrkeområde för Advokatbyrån Kaiding. Byrån tillhandahåller emellertid även kompetens inom övriga juridiska områden såsom brottmål och familjerätt. Med lokal närvaro på sju orter täcker Kaiding en stor marknad i norra Sverige och bidrar samtidigt till en positiv tillväxt utanför storstadsregionerna.

Husadvokat för affärsjuridik
Kaiding har för avsikt att växa tillsammans med Skellefteå och har redan rekryterat ny kompetens för att kunna ta ett stort kliv in i framtiden.
- Vi har börjat knyta till oss nya kunder inom branscher där byrån tidigare inte varit verksam och vår ambition är att fortsätta växa på vår marknad. I Skellefteå finns det väldigt få företag som har en egen bolagsjurist i huset. Vi kan fungera som en husadvokat och lokala företag kan vända sig till oss med alla typer av affärsjuridiska frågor, upplyser Jonas Holmqvist, delägare och advokat vid Skellefteåkontoret.
Att ha en etablerad kontakt med en advokat innebär att ha någon att vända sig till med stort eller smått. Med en förebyggande kontakt kan oförutsedda problem ofta undvikas, och en redan etablerad relation är mycket värd om något oväntat ändå händer. Det är en trygghet för företagen att ha ett allmänt affärsstöd och kunna bolla båda stora och små frågor med någon som förstår affären.
– Vi kan vara behjälpliga med allt från granskning av avtal till genomförande av omfattande överlåtelser och omstruktureringar som exempel, fortsätter Holmqvist. En av de största fördelarna med oss förutom att vi är starkt lokalt förankrade är att vi har all kompetens samlad under samma tak. Det ställs allt högre krav på specialistkompetens inom affärsjuridiken. Vi kan snabbt ta hjälp av något av de andra kontoren om det skulle behövas och vi kan därför säga att vi är en norrländsk fullservicebyrå.
Genom att många av advokaterna på byrån, ofta rekryterade från Stockholmsbyråer, specialiserat sig inom ett visst rättsområde kan Kaiding leverera rådgivning på den nivå som även medelstora och stora koncernen kräver.

Ett konkurrenskraftigt norrländskt alternativ
De flesta större Skellefteåföretagen har någon form av internationell kontakt. Hur omfattande den är beror på verksamhetens inriktning, men gemensamt för samtliga är behovet av att strukturera och värdera dess legala miljö för att värdera risk och skapa möjligheter. Det är ett exempel på uppdrag som Kaiding arbetar med dagligen. Det var också internationella kontakter i kombination med bred erfarenhet inom affärsjuridik som lockade biträdande jurist Simon Engman till Kaiding i Skellefteå.
– Jag hade uppdrag på Kaiding redan under studietiden och efter några år i Stockholm började jag längta tillbaka till Skellefteå, berättar Simon. Kaiding är en stor organisation som samtidigt känns nära, byrån präglas av professionalism och personligt engagemang och det tilltalar mig. Företagskulturen ger mycket frihet och redan från dag ett får man ta ansvar för egna kunder.
Kaiding känner den lokala marknaden väl och vet vad Skellefteås företag efterfrågar och behöver. För att kunna fortsätta växa och vidareutvecklas tillsammans med Skellefteås näringsliv måste Kaiding rekrytera fler framåtsträvande medarbetare.
– Nyckeln till framgång är att rekrytera rätt kompetens. Det största värdet och den främsta konkurrenskraften sitter ju i alla som arbetar här, det är vår samlade kompetens som verksamheten vilar på. Vi måste därför vara en attraktiv arbetsgivare som tilltalar de bästa i branschen och här anser jag att vi lyckats mycket bra hittills. Vi kommer att fortsätta rekrytera kompetenta jurister för att stärka vår position som det mest konkurrenskraftiga alternativet för norrländska företag, avslutar Jonas Holmqvist.


Skellefteå SNL 2016-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-1

Huvudtema: Skellefteå
Träbyggnation är en naturlig utveckling för Skellefteå

Skellefteå kommun har under flera år varit en flitig beställare av stora byggnationer i trä. Det har bidragit till att Skellefteå idag ses som en av norra Europas främsta trästäder där alla led i kedjan finns representerade – från forskning och utveckling till producenter och byggbolag som alla har trä som gemensam nämnare.

Back to top