Lokala byggentreprenörer bygger framtidens Skellefteå

Det investeras mer i Skellefteå nu än på länge, bostäder och kommersiella fastigheter byter ägare oftare och staden ses i allmänhet som en bra och lönsam etableringsort. Ett större intresse för Skellefteå medför större utvecklingspotential för alla lokala näringsidkare, och då inte minst för byggföretag som med största säkerhet kommer att få allt mer att göra under kommande år. Boas Bygg & Inredningsservice AB tar vara på alla möjligheter och ser med tillförsikt fram emot en väntad expansion.

Boas Bygg & Inredningsservice, ofta kallat enbart Boas Bygg, är en långsiktig och trygg partner med heltäckande kompetens inom det mesta som rör bygg och renovering. Företagets verksamhet har historiskt varit mycket inriktad på ny- och ombyggnationer av privata villor och fritidshus, men sedan några år tillbaka konkurrerar Boas Bygg även på en större marknad för företagskunder.

Alla typer av ny- och ombyggnationer
Den utveckling som just nu sker i Skellefteå banar väg för helt nya möjligheter för företag som Boas Bygg. Delägare Johan Strid är övertygad om att det finns en stor potential inom segmentet för kommersiella fastigheter och flerbostadshus, och här är Boas Bygg ofta med och räknar på nya jobb.
– Många av de större projekten som vi nu medverkar i är strategiskt viktiga för en fortsatt sund tillväxt i Skellefteå. Vi ser mycket positivt på kommunens mål för 2030, där man satsar på att bli 80 000 invånare. Det känns naturligtvis oerhört positivt att vi är delaktiga i den utvecklingen, säger Johan.
Nya bostadsprojekt är på gång runtom i Skellefteå, både kommunala och privata. Boas Bygg medverkar i alla typer av ny- och ombyggnationer inom den privata marknaden. Eftersom man även erbjuder renoverings- och underhållstjänster finns många återkommande kunder bland stadens bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Bland återkommande kunder finns bland andra HSB, Diös och Länsförsäkringar.

För Skellefteås tillväxt
Att Boas Bygg befinner sig i en expansiv fas är ingen överdrift. Företaget har gått från tre till över 20 anställda på knappt 20 år. De senaste åren står enligt Johan Strid för den största tillväxten, och att fortsatt utveckling är att vänta råder det ingen tvekan om.
– Den största utmaningen ligger inte i att trygga fler uppdrag, utan i att rekrytera rätt kompetens. Vi kommer att behöva växla upp och anställa fler snickare inom de närmaste åren. Vi har utvecklat ett bra samarbete med gymnasieskolan som vi har för avsikt att fördjupa, vi har redan anställt tre snickare den vägen via praktik och därefter vidareutbildning hos oss.
Johan räknar med att kunna trygga en del av det framtida kompetensbehovet via gymnasieskolan, men betonar att det också är viktigt att bibehålla den höga kunskapsnivå som förknippas med mångårig erfarenhet.
– Det händer mycket inom bostads- och fastighetsbranschen runt om i hela Skellefteå och många investerar här vilket också skapar nya uppdrag för oss. En påtaglig trend är att uppdragen blir mer omfattande, både i storlek och antal, då måste vi ha rätt kompetens för att kunna utföra det som är överenskommet. Det är avgörande för vår fortsatta utveckling inom Boas Bygg, men även viktigt för Skellefteås framtida tillväxt.


Skellefteå SNL 2016-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-1

Huvudtema: Skellefteå
Träbyggnation är en naturlig utveckling för Skellefteå

Skellefteå kommun har under flera år varit en flitig beställare av stora byggnationer i trä. Det har bidragit till att Skellefteå idag ses som en av norra Europas främsta trästäder där alla led i kedjan finns representerade – från forskning och utveckling till producenter och byggbolag som alla har trä som gemensam nämnare.

Back to top