Hållbar skola för framtiden

Under hösten 2015 presenterades den nya visionen för Skellefteås framtida tillväxt och utveckling. Visionen för Skellefteå 2030 bottnar i att kommunen ska ha 80 000 invånare om 15 år. Men det handlar inte bara om att växa för att bli fler. Visionen ska enhetligt representera invånarnas, näringslivets och hela samhällets gemensamma syn på hur Skellefteå ska utvecklas för att vara Sveriges bästa plats att bo och verka på. 

Skolan spelar en oerhört viktig roll i utvecklingen mot den nya visionen och därför görs omfattande investeringar i Skellefteås grund- och gymnasieskolor. Även förskolan ska utvecklas med nybyggda lokaliteter och fler avdelningar.

Satsar på lågenergikoncept
Kommunen har många järn i elden och det byggs som aldrig förr. Det tycks finnas en framtidstro som banar väg för investeringar i nya bostadsprojekt, verksamhetslokaler, kulturhus, hotell och idrottshallar för att bara nämna några exempel.
– Ett av våra flaggskepp från kommunens sida är en nybyggd förskola med tio avdelningar i Norrbacka som vi uppfört enligt passivhusstandard och med solceller på taket. Nu planerar vi för ytterligare en enligt ett liknande koncept i ett annat område som svar på efterfrågan, informerar Egon Lindgren, fastighetsförvaltare från Skellefteås fastighetavdelning.
Intresset för Skellefteå som boendeort växer och kommunens uppgift är att skapa en god infrastruktur och service som främjar ytterligare utveckling. Egon Lindgren fortsätter:
– Vi har börjat bygga ut skolan i den norra centrumstadsdelen Morö Backe. Det kommer att bli en F-9-skola istället för dagens F-5 och vi satsar även här på lågenergilösningar enligt högt uppsatta miljökrav från kommunens sida. Dessutom ska en helt ny F-9-skola byggas i stadsdelsområdet Morön för att ersätta äldre skolor.

Prioriterar ungas utveckling
För att nå målet med 80 000 invånare till 2030 måste kommunen växa med cirka 500 invånare per år under de kommande 15 åren. Ett av de mest grundläggande behoven bakom strategin är en föryngring bland kommunens invånare. Det är nödvändigt för att trygga en fortsatt god samhällsservice som lever upp till kommunmedborgarnas krav.
Skellefteå 2030 handlar således om ett helhetspaket för kommunens utveckling, som förutom skola och utbildning även omfattar näringslivssatsningar, bostäder och livsmiljö, upplevelser och kultur bland annat. Allt hänger ihop och måste samspela för att Skellefteå ska bli Sveriges bästa kommun att bo och verka i. Den bärande tanken är densamma som tillämpas av ortens hockeylag som under många år har lagt en grund för sin framgång i en omfattande juniorverksamhet.
– Vi fortsätter att utveckla fastighetsbeståndet för framtiden och prioriterar skolans och därmed barn och ungdomars utveckling. Vi planerar bland annat en ny förskola i stadsdelen Moröhöjden och det unika här är att vi satsar på att certifiera den enligt Miljöklassad byggnad nivå silver. Det blir i så fall den första miljöklassade fastigheten i vår regi och ett pilotprojekt som kan öppna möjligheter för fler liknande satsningar framöver, avslöjar Egon Lindgren.


Skellefteå SNL 2016-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-1

Huvudtema: Skellefteå
Träbyggnation är en naturlig utveckling för Skellefteå

Skellefteå kommun har under flera år varit en flitig beställare av stora byggnationer i trä. Det har bidragit till att Skellefteå idag ses som en av norra Europas främsta trästäder där alla led i kedjan finns representerade – från forskning och utveckling till producenter och byggbolag som alla har trä som gemensam nämnare.

Back to top