För en mer hållbar och tillgänglig kollektivtrafik

Att utveckla en hållbar kollektivtrafik står högt på agendan i Skellefteå. I en kommun som till ytan är lika stor som hela Skåne län men med flera gånger färre invånare och därmed även färre potentiella resenärer är det minst sagt en utmaning att möta högt uppsatta krav på både tillgänglighet och hållbarhet. Kommunägda Skelleftebuss har emellertid gjort det till sin uppgift att lösa gåtan.

Skelleftebuss är ett av de största bussbolagen i norra Sverige med ungefär 130 bussar varav ett 30-tal är stadstrafikerande. Att integrera ett större mått av hållbarhet har hög prioritet och Skelleftebuss har flera strategier för uppgiften. Redan idag är hälften av de stadstrafikerande bussarna biogasbussar och under slutet av året kommer ytterligare sex biogasbussar att sättas in i stadstrafiken.

Strategier för hållbarhet
Ett mål är att utöka antalet biogasbussar successivt och i takt med att infrastrukturen för det byggs ut. I dagsläget används nästan all lokalproducerad biogas av det kommunala bussbolaget och resten går till drift av renhållningsfordon och fordon för andra kommunala funktioner. Målet är att alla ordinarie turer i stadsmiljö ska trafikeras av biogasbussar.
Ytterligare en strategi är att undersöka möjligheten med elbussar. Det ligger fortfarande i sin linda men det finns ny teknik som möjliggör snabbladdning och därmed underlättar för integration av elbussar även för längre sträckor.
Skelleftebuss har även arbetat med projekt för bränslebesparing där de anställda strävar efter att uppnå högre besparing och därmed belönas med en bonus som motsvarar det.
Som hängiven hockeystad satsar Skellefteå även på en egen hockeybuss med rabatterade biljetter under hemmamatcherna. Förutom att avlasta trafiken i innerstaden och därmed främja tillgängligheten visar man med satsningen att Skellefteås framtid som hållbar stad prioriteras.

Hand i hand med tillgänglighet
Skelleftebuss värnar även om tillgängligheten. Skellefteå saknar persontågförbindelser och är därmed beroende av en välfungerande bussinfrastruktur. När Norrbotniabanan byggs ut kommer bussarna fortfarande att spela en huvudroll eftersom tåget framförallt möjliggör resande mellan städer och inte inom kommunen. Fler hållbara alternativ ser Skelleftebuss vd Andreas Olofsson bara som fördelar för regionen.
– Ett utökat kollektivt utbud gynnar det kollektiva resandet i stort, därför är vi naturligtvis positivt inställda till Norrbotniabanans utveckling. Nu ligger det ganska långt fram i tiden, och Skellefteå behöver en hållbar lösning redan nu. Vi gör därför olika insatser för att öka det kollektiva resandet bland nya målgrupper.
En stor satsning är att utbudet av stadstrafik har ökat från 90 000 till 150 000 mil under ett år, från 2014 – 2015. Fler turer ska generera ett ökat kollektivt resande.
– Det ska vara enkelt att välja kollektiva alternativ. Med en tidtabell som medger förändringar i schemat blir kollektivtrafiken mer attraktiv och det strävar vi efter att uppnå, säger Olofsson.
Skelleftebuss avancerar hela tiden med nya projekt som gör kollektivtrafiken bättre i hela regionen. Den senaste investeringen är ett nytt biljett- och tidtabellssystem med realtidsuppkoppling. Andreas Olofsson är säker på att det är ett viktigt steg för framtiden där resenärerna kräver en optimal planering med mer kontroll i vardagen. Nästa satsning omfattar ett utökat reklamutbud med digitala reklampelare.


Skellefteå SNL 2016-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-1

Huvudtema: Skellefteå
Träbyggnation är en naturlig utveckling för Skellefteå

Skellefteå kommun har under flera år varit en flitig beställare av stora byggnationer i trä. Det har bidragit till att Skellefteå idag ses som en av norra Europas främsta trästäder där alla led i kedjan finns representerade – från forskning och utveckling till producenter och byggbolag som alla har trä som gemensam nämnare.

Back to top