Crepido öppnar nytt kontor i Skellefteå

Crepido är ett konsultbolag som förenar innovation och affärer med teknikutveckling. Crepido hjälper sina kunder att möta den nya tidens utmaningar: Att utveckla nya affärsmodeller på bas av befintliga och nya varor, tjänster, erbjudanden och varumärken. Genom att tillföra kunskap, insikter, engagemang, resultatfokus och en hög energinivå skiljer sig Crepido från andra bolag.

Crepido jobbar i digitaliseringens framkant. Som rådgivare och utvecklare har företaget bidragit till att etablera nya affärsmodeller samt implementerat ny arkitektur och nya lösningar. Crepido verkar inom följande tre områden: affärs- och verksamhetsutveckling, rådgivning och arkitektur samt utveckling och förvaltning.

Naturen inspirerade flytt
Crepido är nyetablerade i norra Sverige med Skellefteå som bas. Etableringsansvarige Glenn Lundberg förklarar att det som utmärker Crepido inte är vad Crepido gör – utan hur.
– Crepido har en tydlig värdegrund: Våga säga nej. Sök alltid ett ja. Fastna aldrig i nja.
Alla som arbetar på Crepido har affärstänk och fokus på genomförande. Att anlita Crepido innebär att man utöver leveransen även får inspiration, reflektion och energi. Crepido har som motto att affärer gör man människor emellan.
– En förutsättning för att driva vår etablering är nyfikenhet på människor och nya förhållanden. Intresset för norr och de möjligheter som finns häruppe väcktes när hela företaget tillbringade några dagar med att skida ut till Rävfallsstugan, bo i snöbivack och därefter skida tillbaka. Det var en upplevelse som gav mersmak.
Med den bakgrunden var det enkelt för Glenn och hans sambo Hanna att lämna Göteborg och flytta upp. Glenn valde att flytta mycket tack vare den fantastiska naturen i norr. Friluftsliv har alltid varit ett stort intresse och det genomsyrar även Crepido som företag. Han förklarar vidare:
– Det finns ett tydligt driv och fokus på att utveckla starka team som bland annat yttrar sig i att vi gör annorlunda konferenser som är både utmanande, naturnära och utvecklande för oss som människor och företag. Att nu få en möjlighet att genomföra en marknadsbearbetning och samtidigt utforska naturen här uppe är fantastiskt.

Söker personer med driv
Som ett led i sin tillväxt etablerar sig Crepido nu i norr och beräknar att inom några år vara 20 – 30 anställda. Marknaden visar stora expansionsmöjligheter, inte minst med tanke på den digitalisering som basindustrin står inför.
– Crepido söker nya kollegor med alla möjliga erfarenheter och lägger stor vikt vid personligheten. Att vara en duktig systemutvecklare eller affärsutvecklare är bra, det kan man komma långt med, men det är inte allt. Vi tänker lite längre och ser gärna en stark personlighet med nyfikenhet och förmåga att hugga i och ge allt för våra kunder.
Glenn förklarar att man i första hand prioriterar utveckling genom att knyta kompetens inom Crepidos tre affärsområden.
– Vi växer och oavsett storlek kommer vi alltid vara konsultbolaget där vi som människor drivs av att utveckla vår verksamhet för andra människor – våra uppdragsgivare. Som sagt – affärer gör man människor emellan.


Skellefteå SNL 2016-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-1

Huvudtema: Skellefteå
Träbyggnation är en naturlig utveckling för Skellefteå

Skellefteå kommun har under flera år varit en flitig beställare av stora byggnationer i trä. Det har bidragit till att Skellefteå idag ses som en av norra Europas främsta trästäder där alla led i kedjan finns representerade – från forskning och utveckling till producenter och byggbolag som alla har trä som gemensam nämnare.

Back to top