NNJ Fastigheter vågar satsa högt

Det talas mycket om att satsa på förtätning för att på sikt kunna erbjuda fler bostäder i attraktiva lägen. För att Umeå ska fortsätta växa i den takt som behövs för att nå befolkningsmålet på 200 000 invånare innan 2050 måste det byggas fler bostäder och gärna centralt. Med aktuella projekt bidrar NNJ Fastigheter till att utveckla Umeå som en av Sveriges mest attraktiva städer att bosätta sig i.

Som en del av familjeägda Ekström Invest har NNJ Fastigheter lokal utveckling i Umeå som främsta prioritet. Med ambition att vara en av stadens främsta fastighetsutvecklare är NNJ Fastigheter med och bygger upp nya bostadsområden samtidigt som man bedriver omfattande förtätningsprojekt i några av Umeås mest attraktiva stråk.
De nya bostäderna utgör ett välkommet tillskott i en tillväxtbenägen stad som Umeå, där man efter framgångarna som Europas kulturhuvudstad siktar på att bli både Årets stadskärna och Årets miljöhuvudstad inom loppet av några år.
– Staden är attraktiv på många sätt – men bostadsbristen hotar att hämma framtida utveckling och det vill vi vara med och avhjälpa genom de satsningar som görs inom NNJ Fastigheter, säger Gunnar Ekström, styrelseordförande i Ekström Invest.

Fördel att bygga på höjden
NNJ Fastigheter har redan färdigställt attraktiva bostäder på flera ställen runtom i Umeå. Nu har man dessutom ett flertal projekt på gång som ska lyfta bostadsmarknaden ytterligare. Däribland färdigställande av en nyproduktion om ett 30-tal lägenheter i Haga i stadens norra delar. Byggnationen blir en av de första i staden med ett rymligt garage under jord och hiss direkt upp till lägenheterna.
– Vi har planerat in detaljer som ger hög komfort och kvalitet redan från början. Huset på nio våningar har ersatt en äldre tegelfastighet på 1,5 våningar och vi fick därmed upp bostadsytorna dramatiskt. Dock tog planen tio år att färdigställa, men vi hoppas att framtida förtätningsprojekt kommer att gå fortare att genomföra, säger Niklas Linrin, vd på NNJ Fastigheter.
Umeå har mycket att vinna på att bygga på höjden. Det finns gott om områden i staden som med fördel skulle kunna förtätas genom att man låter bygga till fler våningar. Att kommunen nu satsar på att korta handläggningstiderna för bygglov samtidigt som fler områden ska öppnas för planläggning och byggnation ser Niklas Linrin som ett gott tecken.

Vågar satsa på förtätning
Ett annat attraktivt område som NNJ Fastigheter fokuserar på är Teg, som tillhör stadskärnan men som ligger på andra sidan älven. Projektet kallas ”Teg Mellan broarna” och omfattar 23 nya bostadsrätter fördelade på ett hus i vinkel på fyra respektive fem våningar.
– Det blir den första höga bebyggelsen på Teg, och även här anläggs källargarage för att öka tillgängligheten för de boende samtidigt som vi löser en del av problematiken kring avsaknaden av parkeringsplatser i centrum, informerar Niklas Linrin.
Samtidigt utvecklas ett förtätningsprojekt i anslutning till samma område på Teg där ett antal äldre fastigheter ska rivas och ersättas med nya. Även här diskuteras högre bebyggelse för att få upp bostadsytorna. NNJ Fastigheter söker upprätta en ny detaljplan för hela området tillsammans med andra fastighetsägare i kvarteret.
Ytterligare ett projekt kommer att påbörjas i stadens östra delar där det finns potential att bygga ett större antal bostäder i området Tomtebo.


Hållbar tillväxt/Byggande & boende SNL 2016-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-1

Huvudtema: Hållbar tillväxt/Byggande & boende
Hållbar utveckling kräver samarbete

Hållbar utveckling är en process i ständig förändring och tycks även förknippas med ett arbete som aldrig riktigt kommer att färdigställas. Det finns en uppenbar och naturlig förklaring till det – så länge samhället utvecklas och befolkningsmängden ökar så kommer det att finnas behov av åtgärder som främjar hållbar tillväxt.

Back to top