Alla framtida byggnader hållbara nollenergihus?

Att skapa mer effektiva processer och integrera ny teknik för att minska energianvändningen är bland de viktigaste frågorna inom den moderna fastighetsbranschen. Genom verktygen utbildning, utvärdering och kommunikation strävar det Umeåbaserade Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat efter att bygga kunskap om hur framtidens hållbara hus ska utformas.

Bostads- och servicesektorn står uppskattningsvis för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat när en vision om att bl.a minska energianvändningen genom att främja samverkan mellan alla länkar i byggkedjan. Sedan 2015 är Nätverket också ett nordligt nav för Sweden Green Building Council.

Ny satsning på utbildning
Förutom Nätverkets egna visioner är energidirektivet som beslutats inom EU en stor drivkraft. Om alla framtida byggnader ska vara så kallade nollenergihus måste man börja tänka om kring det traditionella förfaringssättet inom byggbranschen och bana väg för ökad samverkan. Via sina medlemmar kan Nätverket föra en diskussion och påverka i rätt riktning för mer hållbara val inom hela branschen - och att hela branschen agerar krävs för att lyckas i omställningen.
Nätverkets medlemmar representerar därför alla länkar i bygg- och förvaltningskedjan, från planering till förvaltande inklusive marknad och regelverk. Utbildning utgör en egen länk och den har fått större fokus nu när branschföreningen Sveriges Byggindustrier, tillsammans med andra aktörer i branschen, utvecklat en utbildning för handledare i hållbart byggande med specifik inriktning på energieffektivt byggande. Det passar Närverkets inriktning som handen i handsken.
– Vi har fått förtroendet att, som en av de första i Sverige, genomföra utbildningen och anser att alla som vill vara med och bygga framtidens hållbara hus bör gå den. Marknaden intresserar sig mer och mer för hållbarhet och det märks genom att fler eftersträvar certifiering som ses som ett bevis på det. Vi befinner oss i framkant och erbjuder våra medlemmar kunskap som ökar deras konkurrenskraft, förklarar Michael Jalmby, koordinator och en av initiativtagarna till Nätverket.

Värdet av utvärdering
Det är inte bara byggbranschen som börjar tänka om. Hyresgäster och ägare är också intresserade av vilka mått av hållbarhet som finns, det vill säga vilka certifieringar som finns för den aktuella byggnaden eftersom hållbara val också förknippas med kvalitet och därmed en god investering.
– Hur de boende mår i fastigheten märks efter några år, därför bör man göra utvärderingar av det som byggs för att förbättra nästa projekt. Det borde egentligen vara självklart att följa upp byggprojekt som i sig utgör en stor investering, men trenden inom byggbranschen visar att det är först på senare år som man börjat tänka i dessa banor. Hållbarhet handlar i allra högsta grad om att kombinera lång- och kortsiktigt tänkande, där energifrågan bara är en av många aspekter som beställaren ska ha kunskap om, fortsätter Michael Jalmby.
Nätverket undersöker nu möjligheter för att bygga upp ett mer omfattande kompetenscenter kring hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Det blir ett sätt att, utifrån ett helhetsperspektiv, samla kunskap och kompetens om såväl klimatanpassning och beteendefrågor som nya affärsmodeller och tekniklösningar för ett hållbart byggande.


Hållbar tillväxt/Byggande & boende SNL 2016-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-1

Huvudtema: Hållbar tillväxt/Byggande & boende
Hållbar utveckling kräver samarbete

Hållbar utveckling är en process i ständig förändring och tycks även förknippas med ett arbete som aldrig riktigt kommer att färdigställas. Det finns en uppenbar och naturlig förklaring till det – så länge samhället utvecklas och befolkningsmängden ökar så kommer det att finnas behov av åtgärder som främjar hållbar tillväxt.

Back to top