PwC är på uppgång i Örnsköldsvik

PwC är känd som den stora revisionsbyrån med världen som arbetsfält och de riktigt stora internationella företagen som kunder. Det är ingen felaktig tolkning av varumärket, men med stark lokal prägel når PwC även småföretagare med Örnsköldsvik som främsta marknad.

Efter kommunens vision Världsklass 2015 följer nya utvecklingsprojekt i Örnsköldsvik. PwC känner delaktighet i samhällsbyggandet ur flera avseenden, inte minst som en av småföretagens viktigaste resurser och bollplank när det gäller ekonomiservice och affärsrådgivning.
– Örnsköldsvik har många företag varav de flesta är små. Samtidigt finns det aktörer på orten som har flera hundra anställda och som sedan länge bedriver affärer över hela världen. Vi kan möta båda kategorierna och allt däremellan. Alla tjänster som finns under varumärket PwC kan vi erbjuda lokalt tack vare samarbeten med andra kontor i regionen, säger Bengt-Åke Vestman, kontorschef i Örnsköldsvik.

Digitala verktyg förenklar
PwC möter kunden på kundens villkor, och anpassar tjänsteutbudet efter rådande förhållanden. Alla företag är olika, därför är alla tjänster unika. I grunden finns ett utbud som PwC bygger på med fler tjänster beroende på kundföretagets storlek, inriktning och behov.
– Traditionella revisions- och redovisningstjänster kan bli mer tillgängliga och effektiva med digitala verktyg. Med den digitala plattformen MyBusiness når vi kunderna på ett effektivt och smidigt sätt. Förutom en komplett ekonomiservice fungerar MyBusiness även som en kommunikationsplattform mellan oss och kunden, förklarar Bengt-Åke Vestman.
Tjänsten är optimerad efter de behov som finns hos varje kund, och man väljer själv hur mycket tid man vill lägga på sin redovisning. Det som kunden inte kan eller vill göra själv kan PwC ta hand om. MyBusiness är ett bra verktyg speciellt för mindre till medelstora företag, men tjänsten är skalbar och fungerar även för större verksamheter.

Ökar inom flera tjänsteområden
PwC är på uppgång i Örnsköldsvik. Kommunens tillväxtambition motiverar till investeringar inom näringslivet och fler företag vågar satsa. PwC märker en stadig ökning på flera håll med större efterfrågan på vissa typer av ekonomitjänster.
– Vi ser en ökande efterfrågan inom många tjänsteområden, bland annat löneservice, bekräftar Bengt-Åke Vestman.
Kontoret i Örnsköldsvik har genom samarbete med övriga kontor i Norrland tillgång till ett omfattande nätverk av experter med kompetens inom alla tjänsteområden som PwC står för.
– Helheten med ett komplett tjänsteutbud är en av våra främsta styrkor, fortsätter Vestman. Samtidigt har vi en stark lokal förankring som ofta gör oss till förstahandsvalet bland företag i Örnsköldsvik. Vi ser oss om efter fler medarbetare nu och hoppas på att kunna rekrytera en eller ett par erfarna redovisningskonsulter under början av året.


Hållbar tillväxt/Byggande & boende SNL 2016-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-1

Huvudtema: Hållbar tillväxt/Byggande & boende
Hållbar utveckling kräver samarbete

Hållbar utveckling är en process i ständig förändring och tycks även förknippas med ett arbete som aldrig riktigt kommer att färdigställas. Det finns en uppenbar och naturlig förklaring till det – så länge samhället utvecklas och befolkningsmängden ökar så kommer det att finnas behov av åtgärder som främjar hållbar tillväxt.

Back to top