Norrländska innovationer lyfter vården

Familjeföretaget Sjöbloms sjukvårdsutrustning har arbetat nära svensk och internationell sjukvård i snart 70 år. Det har bidragit till att sätta Örnsköldsvik på kartan när det gäller teknisk innovation i världsklass. Samtidigt har sjukvården fått tillgång till produkter som bidrar till en förenklad, lite mer effektiv vardag och därmed också en bättre vård.

Sjöbloms sjukvårdsutrustning har alltid drivits av innovationer, vilket företagets historia också vittnar om. Redan på 1950-talet bidrog grundaren Gunnar Sjöblom till att effektivisera flera funktioner inom sjukvården genom att introducera lite bättre utrustning och mer anpassade möbler. Innovationsandan är minst lika påtaglig idag då familjeföretaget drivs av fjärde generationen med David Sjöblom som vd.

Den nya generationens utrustning
Violetta infusionsställ är den senaste innovationen från Sjöbloms som visades på Medicamässan i Düsseldorf i november förra året. Violetta är unikt i sitt slag då det är ihopfällbart och lätt kan flyttas mellan olika avdelningar. Det revolutionerar kategorin infusionsställ som ofta förknippas med otympliga konstruktioner, svåra att manövrera och flytta, samt ofta i vägen för annan utrustning. Violetta slår hål på alla myter och har redan börjat integreras inom sjukvården i Sverige och ett antal andra länder.
– Eftersom Violetta infusionsställ har en högre tillgänglighet då det är flyttbart öppnas nya möjligheter inom nya sjukvårdsområden, exempelvis hemsjukvård, berättar David Sjöblom.
Sjöbloms har även möjlighet att öka försäljningen inom andra produktkategorier och under slutet av 2015 lanserades en helt ny produktfamilj med provtagningsstolar, fotvårdsstolar och undersökningsbritsar. Produkterna hör till den nya generationens utrustning inom sina respektive kategorier.
– Vi har ett nära samarbete med sjukvården och kan därmed anpassa produktsortimentet utifrån reella behov. Vårdsektorn är oerhört kostnadsmedveten och samtidigt krävs högsta kvalitet. Vi förenar kostnadseffektivitet med hög kvalitet genom hela utvecklingskedjan, från idé till produktion och leverans av färdig utrustning.

Har byggt upp stora delar av vården
Det som framförallt skiljer Sjöbloms lösningar och produkter från många andra på marknaden är att de är kostnadseffektiva över tid. Eftersom utrustningen håller behöver den inte ersättas, totalkostnaden blir avsevärt lägre med färre inköp. David Sjöblom understryker att det är ett perspektiv som är viktigt att belysa när man talar om hållbarhet inom vården.
Sjöbloms har avtal med samtliga landsting i Sverige och exporterar konstant till ett 15-tal länder. Utrustning från Sjöbloms finns i omkring 40 länder idag. Genom att förstärka säljsidan hoppas man på att nå ut till fler kunder.
– Vi märker av att sjukvården blir allt mer kostnadsmedveten med allt snävare marginaler. Vi håller oss uppdaterade med vad vården efterfrågar och ser till att synas i rätt sammanhang, som exempelvis på Medicamässan. Vi har varit med och byggt upp stora delar av den moderna svenska sjukvården genom att tillhandahålla pålitlig utrustning med väldigt många applikationsområden. Det kommer vi att fortsätta med även i framtiden, säger David Sjöblom med eftertryck.


Hållbar tillväxt/Byggande & boende SNL 2016-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-1

Huvudtema: Hållbar tillväxt/Byggande & boende
Hållbar utveckling kräver samarbete

Hållbar utveckling är en process i ständig förändring och tycks även förknippas med ett arbete som aldrig riktigt kommer att färdigställas. Det finns en uppenbar och naturlig förklaring till det – så länge samhället utvecklas och befolkningsmängden ökar så kommer det att finnas behov av åtgärder som främjar hållbar tillväxt.

Back to top