Lättelement sätter ny standard inom byggbranschen

Trender visar att framtidens byggmaterial blir lättare och mer hanterbara. Marknaden ställer allt högre krav vad gäller hållbarhet ur ett livscykelperspektiv och då ter det sig naturligt att ju lägre vikt – desto enklare hantering och transport, snabbare montering och därtill minskad materialåtgång med mindre miljöavtryck som följd. Det har Lättelement i Örnsköldsvik vetat sedan 1970-talet.

När man tänker på alla fördelar som finns med Lättelements produkter, precis som företagsnamnet antyder så handlar det om lätta byggelement, så dyker en fråga upp per automatik: varför byggs inte alla nya fastigheter med lättelement?
För projekt med mycket strikta hållbarhetskrav har lätta, prefabricerade byggelement varit ett givet val. Några exempel är nya MAX IV i Lund, Swedbank Arena i Malmö, Malmö Arena och Scandic Victoria Tower i Stockholm. Men listan kan göras ännu längre. Lättelement började tillverka lösningar för tak, väggar och bjälklag redan under slutet av 70-talet och har på så vis satt en ny standard inom byggbranschen.

Förnyar och gör skillnad
Tack vare hög hållfasthet och långa spännvidder lämpar sig lättelement för stora, komplexa byggnationer. Ulf Strinnholm, vd på Lättelement, berättar att några av de senaste projekten omfattar brandstationer samt taket till det nya sjukhuset i Linköping.
– Våra byggelement väger kanske en tiondel av motsvarande betongelement. Vi har dessutom en lägre miljöpåverkan med lägre värden för koldioxidutsläpp jämfört med många av våra konkurrenter. Våra produkter väljs ofta för projekt av stort publikt intresse och på den vägen har vi byggt upp ett gediget rykte.
Men allt handlar inte om framgång baserat på medial uppmärksamhet. Lättelement bidrar till att förnya och göra skillnad inom byggbranschen och det är bland det viktigaste, enligt Strinnholm.
– Vi har varit med och byggt skolor och bostäder i nya hållbara bostadsområden. Det hör till våra dagliga uppgifter och därmed kan vi säga att vi bidrar till att utveckla Sveriges bostadsmarknad också.

Rätt kompetens för framtiden
För tio år sedan hade Lättelement ett tiotal anställda. Idag finns över 100 namn med på lönelistan varje månad. Lojala och engagerade medarbetare har byggt upp företaget till en lönsam verksamhet med nya expansionsmöjligheter.
– Vi har investerat i en hög grad under de senaste åren och kan med lätthet öka vår produktion med kanske 50 procent som följd av det. När vi tog över verksamheten för tio år sedan låg omsättningen på omkring 16 miljoner kronor. Nu hamnar vi över 160 miljoner. Till år 2020 kan vi nog räkna med en omsättning på minst det dubbla, säger Ulf Strinnholm.
Den största utmaningen ligger i att hitta nya medarbetare men Lättelement har hittills varit lyckosamma, mycket tack vare samarbete med högskolan.
– Vi tar gärna emot studenter som gör sina examensarbeten hos oss och på den vägen har vi också lyckats knyta ny kompetens, fortsätter Strinnholm. Vi skickar även ut representanter som informerar om ingenjörsyrket på skolor i regionen. Vi har en riktigt bra produkt men tillväxt tryggas genom att vi kan rekrytera rätt kompetens för framtiden.


Hållbar tillväxt/Byggande & boende SNL 2016-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-1

Huvudtema: Hållbar tillväxt/Byggande & boende
Hållbar utveckling kräver samarbete

Hållbar utveckling är en process i ständig förändring och tycks även förknippas med ett arbete som aldrig riktigt kommer att färdigställas. Det finns en uppenbar och naturlig förklaring till det – så länge samhället utvecklas och befolkningsmängden ökar så kommer det att finnas behov av åtgärder som främjar hållbar tillväxt.

Back to top