Kornboden höjer konkurrenskraften i lokala företag

Kornboden Resurs är ett lite mer personligt bemannings- och rekryteringsföretag i Örnsköldsvik. Efter drygt tio års varumärkesbyggande är Kornboden ett välkänt ansikte för väldigt många aktörer inom det lokala näringslivet. Med ungefär 150 anställda konsulter är företaget även ett av de större på orten, och tillräckligt stort för att bidra till en sund utveckling inom Örnsköldsviks näringsliv.

Kornboden är ett auktoriserat bemanningsföretag och samtidigt auktoriserat omställningsbolag. Sedan starten 2004 har man enligt platschef Malin Vedman arbetat med att bygga upp ett varumärke som förmedlar trygghet och pålitlighet. Det märks inte minst på de uppdrag och det förtroende som lokala företag tilldelar Kornboden.
– Bland våra återkommande kunder finns flera av ortens största aktörer men också övriga företag. De förlitar sig på att vi snabbt ska vara behjälpliga vid förändringar, vi ska snabbt kunna stötta med kompetens så att produktionen kan trappas upp om marknaden kräver det. På så vis spelar vi också en viktig roll för våra kunders konkurrenskraft.

En resurs för alla branscher
Malin understryker att Kornboden är en samarbetspartner som lägger stort fokus på att vara drivande och aktivt bidra till att utveckla kundernas verksamheter. Företaget har möjlighet att ta sig an bemannings- och rekryteringsuppdrag inom alla branscher.
– Vi har örat mot marken och följer konjunkturen noga. Vi lyssnar på marknadens behov och eftersom vi känner det lokala näringslivet väl kan vi snabbt anpassa vårt utbud av tjänster och kompetens efter det. Industrisektorn är stark i Örnsköldsvik, men samtidigt har vi många uppdrag inom tjänstesektorn.
Malin berättar också att Kornboden har mycket förfrågningar året om. Många av kunderna är dessutom beroende av varandra och om det går bra på ett håll så brukar effekten bli flerdubblad i Örnsköldsvik.
– Bland kunderna finns flera företag som använder oss som resurs för att fylla tjänster som löper över flera års tid, andra uppdrag kan vara kortare. Det är vanligt att hos samma kund ha olika typer av konsulter, både tjänstemän och arbetare. En del kunder integrerar våra konsulter i sin verksamhet till en sådan grad att de blir anställda av kunden istället, vilket vi bara ser som positivt. Det är ett bevis på att vi verkligen lyckats i vår matchning.

Tar vara på Örnsköldsviks kompetens
Kornboden bemannar och rekryterar på alla nivåer. Inom rekrytering handlar det ofta om olika chefspositioner där det krävs lite mer under själva rekryteringsprocessen.
– Felrekryteringar kan bli oerhört kostsamma och det vill man naturligtvis undvika på alla sätt. Att anlita oss fungerar lite som en garanti på att man får en kandidat som är väl lämpad för rollen, vi har en bra rekryteringsprocess och utförliga tester som vi tillämpar och vi lägger väldigt stor vikt vid det personliga. Vi gör också en uppföljning efter rekryteringen för att säkerställa att det blev som kunden tänkt sig, förklarar Malin Vedman.
Kornboden erbjuder även stöd vid omställningar och kan då bidra med vägledning så att de som omfattas av förändringen snabbt sysselsätts i andra uppdrag.
– Om man inte lägger kraft på omställningsarbetet finns det risk att värdefull kunskap försvinner från regionen istället för att användas som konkurrensmedel lokalt. Vi ser det som en viktig del av vårt uppdrag att förhindra det och därför har vi byggt upp ett brett kontaktnät som kommer till nytta i alla våra uppdrag, däribland omställningsuppdrag.
Malin poängterar att det är viktigt för Örnsköldsvik som mindre ort att man kan ta tillvara på befintlig kompetens som finns lokalt samt tar hand om den arbetskraft som vill återvända till Örnsköldsvik.
Hon sammanfattar Kornbodens framtidsvision som avslutning:
– Vi lever på att vara en lokal, trygg samarbetspartner, vi ska tillhandahålla tjänster som lyfter och utvecklar näringslivet – det är en del av vårt varumärke som vi utvecklat under drygt tio år och som vi fortsätter att bygga vidare på under kommande tioårsperiod.


Hållbar tillväxt/Byggande & boende SNL 2016-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-1

Huvudtema: Hållbar tillväxt/Byggande & boende
Hållbar utveckling kräver samarbete

Hållbar utveckling är en process i ständig förändring och tycks även förknippas med ett arbete som aldrig riktigt kommer att färdigställas. Det finns en uppenbar och naturlig förklaring till det – så länge samhället utvecklas och befolkningsmängden ökar så kommer det att finnas behov av åtgärder som främjar hållbar tillväxt.

Back to top