Digitalisering - lokala och globala molntjänster

Kunskapsföretaget CoreIT erbjuder avancerade applikations- och infrastrukturlösningar – samt kompletterar dessa med drift- och servicedesktjänster vilket resulterar i ett heltäckande erbjudande som få andra kan matcha.

– Vi erbjuder standardiserade funktionstjänster men även mer skräddarsydda funktionstjänster utformade utifrån kundens egna affärsprocesser. Vi har en bred repertoar inom systemutveckling, integration, molntjänster, hårdvara, licenser och jämför vi oss med de stora multinationella IT-företagen är nog den största skillnaden att CoreIT bygger sina tjänster med säte i Norrland, säger CoreITs marknadschef Jim Rönnlund inledningsvis.

Integrerar allt till en helhet
CoreIT grundades 2007 av fyra kollegor: Åke Holmberg, Jörgen Nilsson, Jens Boveng och Jim Rönnlund, med visionen att redan från början vara en nyckelaktör i regionens tjänsteutveckling inom IT. Företaget sysselsätter ett 50-tal anställda idag och expansionsmöjligheterna ser fortsatt goda ut enligt Jim Rönnlund.
– Vi hjälper vår kund att digitalisera och utveckla sin verksamhet i affärs-, stödprocesser och kvalitet, det vill säga det som krävs för att kunden ska ha ett effektivt IT-stöd för sin kärnverksamhet, där CoreIT tar ansvar för IT-stöd och drift av IT-plattformen. Vi har den kunskap och erfarenhet som krävs för att effektivt integrera kundens IT-system till en helhet som är enkel att tillämpa i det dagliga arbetet.
Vår ServiceDesk i Örnsköldsvik erbjuder normalt tjänster med svensk och engelsktalande personal mellan kl 06.00 och 20.00 alla vardagar, men även dygnet runt-tillgänglighet kan erbjudas. Jim poängterar att en hög tillgänglighet är avgörande för att kunna bibehålla ett attraktivt helhetserbjudande och eftersom kunderna finns inom olika branscher med olika arbetstider måste öppettiderna vara generösa.

Skräddarsyr funktionslösningar
CoreIT utvecklar och integrerar såväl nya som befintliga applikations- och systemlösningar. I huvudsak är det applikationen som ska skapa nyttan i kundens IT-investering och som oftast är målet att man vill uppnå en effektivitets- eller kvalitetshöjning.
– Det kanske inte finns en färdig produkt att köpa som löser kundens behov. Då hjälper vi kunden att se över behov och funktion och utvecklar sedan applikationen tillsammans med kunden. Efterfrågan är mer funktionsstyrd idag och det har vi anpassat vår verksamhet efter.
CoreIT samarbetar med företag inom alla branscher och merparterna av kunderna är mellanstora till stora företag, offentlig förvaltning och organisationer, oftast med någon anknytning till mellersta Norrland.
– Många av våra kunder har någon form av verksamhet här i regionen men kan sedan finnas med verksamhet över hela landet och inte sällan i andra delar av världen. Vi hjälper dem att bygga en lösning för deras IT-stöd och sedan hjälper vi till att få ut den på alla ställen och standardisera lösningarna var de än finns ute i världen, berättar Jim Rönnlund vidare.

Intressanta uppdrag lockar
Jim avslöjar att CoreIT har haft en stadig tillväxt sedan starten och kunnat redovisa vinst under alla år.
– Vår personal är vår främsta resurs, vi lever på den kunskap som finns i våra huvuden, därför är långsiktiga investeringar viktiga i utbildning och kompetensutveckling, givetvis är vi måna om att personalen trivs också.
– Dessutom kan vi erbjuda mycket intressanta uppdrag som gör att nya potentiella medarbetare söker sig till oss, ofta hemvändare.
Ett av de senare uppdragen är ett börsnoterat företag som nyligen genomfört ett stort företagsförvärv nere i Europa som valt att flytta och lokalisera allt IT-stöd till CoreIT.
Det är en vanlig utveckling – CoreIT växer ofta tillsammans med sin kund och kommer att fortsätta satsa på regional utveckling tillsammans med kunderna.
Avslutningsvis säger Jim Rönnlund:
– Vår Core Business är IT – CoreIT. Vilken är din?


Hållbar tillväxt/Byggande & boende SNL 2016-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-1

Huvudtema: Hållbar tillväxt/Byggande & boende
Hållbar utveckling kräver samarbete

Hållbar utveckling är en process i ständig förändring och tycks även förknippas med ett arbete som aldrig riktigt kommer att färdigställas. Det finns en uppenbar och naturlig förklaring till det – så länge samhället utvecklas och befolkningsmängden ökar så kommer det att finnas behov av åtgärder som främjar hållbar tillväxt.

Back to top