Backmans vidareutvecklar Örnsköldsviks stadskärna

Örnsköldsvik har fått utmärkelsen Årets stadskärna ett antal gånger under åren. En stadskärna med korta avstånd, varierat utbud och attraktiva handelsstråk är något som familjeföretaget Backmans fastighets- och företagsutveckling arbetat för under en längre tid. Företagets rötter sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet och drivs idag av tredje generationen, Ragnhild och Jan-Olof Backman.

Det finns nog inte många offentliga byggnader eller större bostadsbestånd i centrala Örnsköldsvik som företaget inte varit delaktigt i att uppföra eller vidareutveckla. Stadens entreprenörsanda ligger till grund för tillväxt, men den behöver hjälp på traven ibland och här har Backmans utgjort ett stöd sedan många år genom att tillhandahålla verksamhetslokaler samt bostäder.

Skapar levande stadskärna
Urbaniseringstrenden är påtaglig även i mindre städer och som svar utvecklar Backmans i skrivande stund nya bostäder i centrala Örnsköldsvik. Det handlar för stunden om ett par fastigheter där kontor omvandlas till lägenheter i mycket attraktiva centrumlägen.
– Bostadsbristen har blivit en utmaning även i mindre städer. Vi vill dra vårt strå till stacken och lösa en del av problemet genom att utöka vårt bostadsbestånd. Även om det inte handlar om stora byggprojekt just nu så är varje tillskott viktigt för att staden ska kunna växa och utvecklas, säger Ragnhild Backman. Fler boende i centrum är en förutsättning som underlag för handelns utveckling.
Backmans syns i olika sammanhang när det handlar om lokal utveckling, bland annat i olika nätverk och föreningar för centrumutveckling, företagande och näringslivsutveckling. Ragnhild Backman har bland annat tagit över som vd för Centrumlyftet AB efter Jan-Olof som varit ordförande i de senaste 18 åren och varit drivande i uppbyggnaden av verksamheten. Centrumlyftet AB är ägarbolaget till CESAM (Centrum i SAMverkan), ett bolag som samlar fastighetsägare, kommunen och handeln och driver den operativa verksamheten för gemensamma utvecklingsfrågor i stadskärnan.
– För att Örnsköldsvik ska stå sig i konkurrensen måste vi ha en levande stadskärna. Vi kommer då återigen in på viktiga utvecklingsfrågor som kopplas till ortens centrala delar. I syfte att skapa en levande stadskärna har vi varvat bostäder med verksamhetslokaler och handel. Vi kommer att fortsätta förtäta stadskärnan för att skapa en bättre sammanhållen centrumbildning där all tänkbar service, ett brett handelsutbud och tillväxtbenägna verksamheter finns samlade på ett ställe, förklarar Ragnhild.

Räknar med ytterligare utveckling
Morgondagens Örnsköldsvik ska vara en konkurrenskraftig stad mitt i en av Sveriges mest attraktiva arbetsmarknadsregioner tillsammans med Umeå. Backmans har varit med och skapat landmärken för regionen då man utvecklat moderna gallerior i både Örnsköldsvik och Härnösand. Galleriorna ägs och förvaltas nu av sina nya ägare men Backmans utvecklade dem till dagens utformning.
Regionen kan nog räkna med liknande tilltag i framtiden. Engagemanget sträcker sig långt, Backmans har redan investerat i ett flygbolag för att förbättra tillgängligheten. Nya fastighetsprojekt kan bli aktuella. Det finns dessutom planer på att bli Årets stadskärna igen.
– Utvecklingsarbetet fortgår hela tiden, det är något som aldrig blir riktigt färdigt utan som måste drivas vidare kontinuerligt. Vi hämtar kraft i att regionen blir mer attraktiv och att fler företag hittar hit. Örnsköldsvik har en välplanerad och sammanhållen stadskärna med en hög servicegrad. Vi har många fina värden att bygga vidare på för framtiden, konstaterar Ragnhild Backman som avslutning.


Hållbar tillväxt/Byggande & boende SNL 2016-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-1

Huvudtema: Hållbar tillväxt/Byggande & boende
Hållbar utveckling kräver samarbete

Hållbar utveckling är en process i ständig förändring och tycks även förknippas med ett arbete som aldrig riktigt kommer att färdigställas. Det finns en uppenbar och naturlig förklaring till det – så länge samhället utvecklas och befolkningsmängden ökar så kommer det att finnas behov av åtgärder som främjar hållbar tillväxt.

Back to top