Husdrömmen bör inledas med Husbyggarskolan

Många husdrömmar kretsar kring detaljer såsom nya möjligheter med större utrymmen, valmöjligheter som uteplats eller veranda, samt inte minst färg- och materialval. Enligt Gar-Bo, försäkringsbolaget med insikt i allt som har med att bygga, köpa och sälja hus att göra, borde husdrömmen inledas med att hämta kunskap om vad som krävs för att identifiera, utveckla, bygga och till sist äga ett riktigt bra hus.

Gar-Bo har varit med och förverkligat tusentals husdrömmar. Företaget är i första hand ett försäkringsbolag med ett specialinriktat utbud för färdigställande, nybyggnationer och överlåtelser. Gar-Bo står för ett av marknadens bredaste utbud när det gäller den här typen av försäkringar, men ibland är kunskap den bästa försäkringen man kan ha. Därför har Gar-Bo utvecklat Husbyggarskolan.

Husbyggarskolan ger hållbarhet
Husbyggarskolan kan ses som ett verktyg för att säkerställa att alla viktiga moment blir rätt från början vid nybyggnationer. Gar-Bo har paketerat decennier av kunskap i Husbyggarskolan som berör alla viktiga aspekter från bygglov till färdigt hus. Egentligen börjar det mycket tidigare – från första husdrömmen, och Husbyggarskolan täcker även viktiga moment efter inflyttning.
– Vi har utvecklat Husbyggarskolan för att underlätta processen i samband med en av livets största affärer. Innan man börjar fundera över detaljer kring drömhuset bör man vara införstådd med vad det innebär att bygga och äga ett hus. Det är kunskap som vi har och gärna delar med oss av, förklarar Peter Wipp, vd Gar-Bo Försäkring.
Husbyggarskolan utgör en naturlig del av Gar-Bos hållbarhetsarbete eftersom den utvecklats i syfte att minimera fel och överraskningar vid nybyggen. Att bygga så bra som möjligt från början är inte bara den bästa försäkringen, det är även bäst ur hållbarhetssynpunkt.
– Dolda fel är oftast de mest kostsamma eftersom de inte upptäcks direkt, skadan fortsätter att utvecklas under en tid och när den väl upptäcks kan det bli fråga om kostsamma åtgärder. Det vill naturligtvis alla undvika så långt det går. Husbyggarskolan är då en bra början, fortsätter Peter Wipp.

Utvecklar fler tjänsteområden
Gar-Bos erfarenhet och kunskap kan med fördel appliceras även inom andra områden. Ett exempel är utveckling av nya rådgivningstjänster i samband med att man som Kontrollansvarig (KA) enligt Plan- och bygglagen (PBL) utför diverse kontroller gällande bland annat säkerhet, energiåtgång och värmeisolering i hus.
Andra tjänsteområden är besiktningar samt kontraktsgenomgångar. Även här arbetar Gar-Bo efter en tydlig hållbarhetsprincip som går ut på att minimera och allra helst eliminera uppkomsten av fel från början. Ett hus som håller över tid, utan dolda fel eller andra överraskningar, är en bra investering för framtiden.
– Vi strävar nu efter att koppla ihop vårt försäkringsåtagande med olika tjänster. Om vi till exempel utför besiktning av bygget så kan vi även försäkra objektet. Hittills har vi fokuserat på nybyggnationer, men vi kommer nu även att starta upp verksamhet kring om- och tillbyggnationer eftersom det finns en enorm efterfrågan inom området, avslöjar Peter Wipp som avslutning.


Hållbar tillväxt/Byggande & boende SNL 2016-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-1

Huvudtema: Hållbar tillväxt/Byggande & boende
Hållbar utveckling kräver samarbete

Hållbar utveckling är en process i ständig förändring och tycks även förknippas med ett arbete som aldrig riktigt kommer att färdigställas. Det finns en uppenbar och naturlig förklaring till det – så länge samhället utvecklas och befolkningsmängden ökar så kommer det att finnas behov av åtgärder som främjar hållbar tillväxt.

Back to top