God boendestandard och attraktiva boendemiljöer i Hallsberg

Både naturnära och centrala lägenheter? Radhus eller höghus? Hallsbergs bostadsstiftelse kan erbjuda olika typer av bostäder i skiftande boendemiljöer. Nyproduktion har pågått i centralorten under de sista 10 åren och nu planerar bostadsstiftelsen - Hallbo för nyproduktion, eventuellt i Sköllersta.

Hallsbergs bostadsstiftelse fokuserar mycket på att skapa flyttkedjor som gynnar hela bostadsmarknaden i Hallsbergs kommun. Bostadsstiftelsen - Hallbo och kommunen har förtätat centrala Hallsberg med ett 100-tal lägenheter, men det räcker inte utan kommer krävs ytterligare nybyggnation. Det planeras också för eventuellt nya bostadsområden i några av de kringliggande samhällen, exempelvis Sköllersta och Östansjö.
– Prisbilden skjuter i höjden i takt med att Örebro växer. Som grannkommun drar vi nytta av utvecklingen där och när fler söker sig till regionen måste vi kunna erbjuda attraktiva bostäder, säger bostadsstiftelsens vd Hans Boskär.

Satsar på olika miljöer
Fler bostäder är nu på gång på flera ställen, bland annat finns en förstudie framme för ett 20-tal lägenheter i en första etapp i Sköllersta. Det aktuella området har en utvecklingspotential på upp till 70 lägenheter i framtiden. Samtidigt byggs det villor i närområdet. Vi kommer också att titta på Östansjö då det ökar i popularitet.
– Det senaste färdigställda projektet omfattar 72 lägenheter i kvarteret Kronan som ligger mitt i centrala Hallsberg, allt är uthyrt. Bland det viktigaste för oss är att vi kan tillhandahålla god boendestandard för alla målgrupper och då måste vi också satsa på olika boendemiljöer, fortsätter Hans Boskär.
Den geografiska spridningen av fastighetsbeståndet gör att man kan tillgodose de flesta önskemål när det gäller läge. Naturnära och lantligt i radhus är uppskattat av många, medan andra föredrar centralt boende i höghus i huvudorten Hallsberg där också huvuddelen av bostadsbeståndet är beläget.

Hallsberg ett lätt val
Hallbo har även ett 100-tal kommersiella lokaler i beståndet, ofta i anslutning till bostäderna. Det kan exempelvis vara butiker och caféer i bottenplan i hyreshusen. Mångsidigheten är en av Hallbos styrkor. Ytterligare ett exempel är det kulturminnesmärkta Bäckatorp i centrala Hallsberg, hus med en riktig bullerbykänsla byggda under tidigt 1900-tal.

Hallbo har med andra ord alternativen för såväl den stora som den lilla familjen, centralt eller naturnära. Framtiden handlar om att växa i en takt som gör det möjligt för Hallsberg att konkurrera som attraktiv boendeort i Örebroregionen. Med 17 minuter från Hallsberg till Örebro borde det vara ett lätt val, speciellt med tanke på att Hallsberg håller lägre bostadspriser än den större grannstaden.


Hållbar tillväxt/Byggande & boende SNL 2016-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-1

Huvudtema: Hållbar tillväxt/Byggande & boende
Hållbar utveckling kräver samarbete

Hållbar utveckling är en process i ständig förändring och tycks även förknippas med ett arbete som aldrig riktigt kommer att färdigställas. Det finns en uppenbar och naturlig förklaring till det – så länge samhället utvecklas och befolkningsmängden ökar så kommer det att finnas behov av åtgärder som främjar hållbar tillväxt.

Back to top