Prisat omsorgsbolag expanderar från Södertälje

Att göra verklig skillnad genom att ha modet att leda, utveckla och förbättra är entreprenören Liselotte Almén Malmqvists motto och ambition. Hon lever sina värden och för dem vidare till den expansiva vård- och omsorgsverksamheten inom JATC Omsorg. Liselottes företag har liksom hon själv nominerats till flertalet utmärkelser under flera år i rad, senast kammades segern hem som Årets företagare i Södertälje.

Under 2014 ledde JATC Omsorgs starka tillväxt till final i korandet av Sveriges Supergasell, Liselotte Almén Malmqvist hamnade bland topp tre i utmärkelsen av Årets VD och blev dessutom slutkandidat i EY Entrepreneur Of The Year. I fjol upprepades framgångssagan då hon återigen kandiderade till Årets VD och slutligen tog hem priset för Årets företagare i Södertälje.
– Att få ett sådant erkännande på hemmaplan känns naturligtvis väldigt positivt, säger Liselotte. Bland kriterierna fanns arbete för mångfald och ökad sysselsättning, något som JATC Omsorg har verkat för sedan allra första början. Över 70 procent av våra anställda i Södertälje är av annan härkomst och merparten är dessutom unga människor.
Liselotte understryker att många får sin första anställning hos JATC Omsorg och därmed en möjlighet som kanske inte skulle ha funnits annars. Nära hälften av alla anställda kommer direkt från gymnasieskolan för vidareutbildning internt.
 
Det lilla extra gör skillnad
JATC Omsorg är inte bara nytänkande när det gäller möjligheter för sina anställda. Att skapa möjligheter för brukarna att leva mer självständigt och öka sin livskvalitet har högsta prioritet. I det arbetet tillämpas nytänkande modeller och arbetssätt som lyfter verksamheten till nästa nivå. Mycket kretsar kring ett coachande ledarskap och en samsyn kring utvecklingsfrågor. Mångfalden har enligt Liselotte också varit avgörande för JATC Omsorgs framgångar, liksom individuellt engagemang från medarbetarna.
– Jag är övertygad om att det där lilla extra gör en skillnad i det stora. Då menar jag både i omsorg om och i mångfald av och genom möten mellan människa, miljö och möjlighet. Jatc Omsorgs vision baseras på att vi som förebild formar framtidens omsorg, det bästa för individ och samhälle. Det ska vi uppnå genom att inspirera till att generera ett meningsfullt och självständigt liv, enligt vår mission.

Bygger långsiktigt hållbara verksamheter
Entreprenören i Liselotte fortsätter att tänka innovativt för framtiden. Företaget kommer att gå in i nya områden under 2016 och bland annat fokusera på att bygga upp en verksamhet kring personlig assistans. Liselotte poängterar samtidigt vikten av att fokus sedan länge kretsat kring att bygga långsiktigt hållbara verksamheter där personalens och brukarnas utveckling står i centrum.
– Att skapa förutsättningar för delaktighet och medskapande bland medarbetarna är det viktigaste oavsett vilken riktning verksamheten tar. Det vi kallar för JATC-andan ska genomsyra allt vi gör och vårt engagemang ska kännas hela vägen, det vill säga det ska nå brukarna och då har vi verkligen lyckats uppnå det vi tillsammans strävar efter bland ledare och medarbetare.

Samma vision i grunden
Att satsa på personlig assistans är ett led i att bredda JATC Omsorg och ta nya marknadsandelar inom vårdsektorn. Den utökade verksamheten kommer att grundas på samma visioner och ambitioner.
– Precis som för vår tidigare verksamhet så kommer vi att bygga upp assistansverksamheten kring brukarnas behov och förutsättningar. De steg vi tar handlar i första hand om att skapa en god förebild i samhället. Hur vi arbetar för att få engagerade medarbetare kan mycket väl utvecklas till en modell för andra verksamheter. JATC Omsorg har mycket att erbjuda marknaden och det tror jag att allt fler blir medvetna om nu, säger Liselotte avslutningsvis.


Hållbar tillväxt/Byggande & boende SNL 2016-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-1

Huvudtema: Hållbar tillväxt/Byggande & boende
Hållbar utveckling kräver samarbete

Hållbar utveckling är en process i ständig förändring och tycks även förknippas med ett arbete som aldrig riktigt kommer att färdigställas. Det finns en uppenbar och naturlig förklaring till det – så länge samhället utvecklas och befolkningsmängden ökar så kommer det att finnas behov av åtgärder som främjar hållbar tillväxt.

Back to top