MIPS skyddar värden som inte kan mätas i pengar

Hur mycket värdesätter vi vår hälsa och säkerhet? Den frågan är central i företaget MIPS utveckling. Företaget står bakom ett revolutionerande säkerhetssystem för integrering i hjälmar, MIPS (Multi-directional Impact Protection System). Systemet är det första i sitt slag som kan ge ett bättre skydd för huvudet vid roterande fall och fall från sidan. MIPS har en potential att radikalt minska uppkomsten av hjärnskador.

MIPS är namnet på både systemet och företaget som marknadsför det. Systemet har utvecklats av några av världens främsta experter inom bioteknik och neurovetenskap vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Karolinska Institutet.

MIPS blir till
Bland huvudnamnen bakom MIPS finns neurokirurgen Hans von Holst, som kan anses ha tagit det första initiativet till utvecklingen av det nya säkerhetssystemet.
– Efter att ha funderat över uppkomsten av hjärnskador vid cykel- och motorcykelolyckor där de som skadats ändå hade använt hjälm tog von Holst kontakt med KTH. Han ville utveckla ett bättre skydd som med enkelhet skulle kunna integreras i alla typer av hjälmar. En grupp inom bioteknik började då studera vad som händer när man faller samt vilka tänkbara skador som kan uppkomma, berättar Johan Thiel, vd på MIPS.
Gruppen kom fram till att hjärnan är känslig för töjning och att traditionella hjälmar skyddar mot fraktur men inte mot töjning som kan uppstå vid roterande fall. Man kom också fram till att den största skaderisken förknippas med rotation och töjning.
– Behovet av ett system som kan ge ett bättre skydd har således drivit utvecklingen av MIPS. Systemet kan integreras i alla typer av hjälmar och vi säljer det på licens mot tillverkare världen över, fortsätter Johan.

Från 24 varumärken till 54
Resan har varit lång för MIPS. Utvecklingen började redan 1996 och det är först under 2015 som efterfrågan börjat motsvara förväntningarna.
– Med tanke på hur farligt rotationsvåld verkligen är så borde intresset vara enormt världen över. Under 2014 hade vi 24 licenstagande varumärken. Idag har vi 54, så nog börjar det gå åt rätt håll. Men antalet tillverkare av hjälmar är betydligt fler, och än finns det mycket kvar att göra, förklarar Johan Thiel vidare.
Utvecklingen av MIPS fortsätter, och allt baseras på vetenskapliga grunder. Alla investeringar görs för att bidra till att rädda liv. Även om en MIPS-hjälm kostar några hundralappar mer än en motsvarighet utan systemet så handlar det i slutändan om att skydda något som inte kan mätas i pengar.

MIPS i alla hjälmar
Det tillverkas omkring 85 miljoner hjälmar per år. Det största segmentet är cykelhjälmar, följt av motorcykelhjälmar. MIPS har redan till stor del integrerats hos tillverkare av cykelhjälmar och man satsar nu på fler segment. Målet är att MIPS ska vara en naturlig del av alla typer av hjälmar i framtiden.
Johan avslöjar att företaget sett en stark tillväxt under det senaste året med en fyrdubblad försäljning. Det är rimligt att anta att försäljningen kommer att fortsätta fördubblas varje år under de kommande tre åren, och parallellt arbetar teamet bakom MIPS med utveckling av nya system inom andra områden, men mer kan Johan Thiel inte avslöja i dagsläget.


Hållbar tillväxt/Byggande & boende SNL 2016-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-1

Huvudtema: Hållbar tillväxt/Byggande & boende
Hållbar utveckling kräver samarbete

Hållbar utveckling är en process i ständig förändring och tycks även förknippas med ett arbete som aldrig riktigt kommer att färdigställas. Det finns en uppenbar och naturlig förklaring till det – så länge samhället utvecklas och befolkningsmängden ökar så kommer det att finnas behov av åtgärder som främjar hållbar tillväxt.

Back to top