Eskilstuna som nordiskt centrum för lås- och säkerhetssystem

Eskilstuna är en nyckelort i Skandinavien för det globala säkerhetsbolaget Kaba. Här finns ett lokalt kunskapscenter för anpassning och montering av Kabas produkter för den nordiska marknaden samt centrallager för densamma. De senaste årens utveckling inom Kaba har banat väg för nya produkt- och affärsområden, företaget tar ständigt nya marknadsandelar och introducerar innovativa koncept inom nya områden.

Kaba kan innovation. Det fastställdes redan för 40 år sedan då en av de första mekaniska låslösningarna lanserades. Systemet, bestående av en precisionscylinder med mycket högt dyrkmotstånd och extremt lång livslängd samt en unik dubbelsidig nyckel med frästa hål istället för taggar, är fortfarande det enda i sitt slag i världen.

Långsiktighet och hållbarhet
Dagens Kaba står för marknadens bredaste sortiment av lås- och säkerhetssystem, men grunden utgörs av den så kallade Kabanyckeln som är standard i de mekaniska låssystemen.
Nyckeln förmedlar hela Kabas budskap som bygger på kvalitet, enkelhet – och inte minst säkerhet.
De allra första systemen som installerades är fortfarande i bruk, vilket också visar på långsiktighet och hållbarhet som viktiga ledord i Kabas verksamhet.
– Att utveckla hållbara produkter som dessutom går att integrera och uppgradera med nya produkter och system är fortfarande huvudfokus och det vittnar verksamheten i Eskilstuna om på flera sätt. Vi har redan flyttat flera mindre enheter till Eskilstuna för att stärka helhetserbjudandet i Norden, berättar Anders Johansson, Supply Chain Manager på Kaba.

Från reaktiv till proaktiv
Det är en högeffektiv verksamhet som koncentrerats till Eskilstuna. I dagsläget sysselsätts ett 50-tal personer i olika roller från produktion och montering till försäljning och distribution. Det är troligt att personalstyrkan kommer att utökas lokalt i takt med att fler funktioner kan lokaliseras till Eskilstuna.
Hela verksamheten befinner sig i ett expansivt skede samtidigt som man satsar på att integrera Lean på alla nivåer genom företaget.
– Med hjälp av Lean ska vi gå från att vara reaktiva till proaktiva. Att kunna sia om framtida behov och veta vad kunderna behöver innan de kommit på det själva är avgörande för vår framtid som ledande lås- och säkerhetsföretag, konstaterar Anders Johansson.

Kaba i korthet
Kaba AB ingår i Kaba Group med verksamhet i drygt 60 länder och är ett av världens ledande företag inom lås och säkerhetssystem. Företagets produkter finns installerade världen över i exempelvis flygplatser, banker, universitet, sjukhus, idrottsarenor och en rad andra miljöer där det ställs höga krav på säkerhet. Företaget erbjuder heltäckande lösningar inom passer- och säkerhetssystem som bygger på hög teknisk kompetens och innovation baserad på lång erfarenhet. Produktutbudet består av allt från mekaniska lås till integrerade system för passage, tid och säkerhet.


Hållbar tillväxt/Byggande & boende SNL 2016-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2016-1

Huvudtema: Hållbar tillväxt/Byggande & boende
Hållbar utveckling kräver samarbete

Hållbar utveckling är en process i ständig förändring och tycks även förknippas med ett arbete som aldrig riktigt kommer att färdigställas. Det finns en uppenbar och naturlig förklaring till det – så länge samhället utvecklas och befolkningsmängden ökar så kommer det att finnas behov av åtgärder som främjar hållbar tillväxt.

Back to top