Ny logistikpark byggs intill Göteborgs Hamn

Mitt i ett av Skandinaviens bästa etableringslägen växer en ny logistikpark på hela en miljon kvadratmeter fram. Intill Göteborgs Hamn utvecklas i skrivande stund Port of Gothenburg Logistics Park, och med det föds nya möjligheter för Göteborgsregionen som en av norra Europas mest eftertraktade regioner för logistiktunga företag att etablera sig i.

Göteborgs Hamn genomför tillsammans med ett antal nyckelaktörer en gigantisk satsning på att utveckla nya logistiklösningar i hamnen. Byggklar mark på en miljon kvadratmeter står nu till förfogande och med det föds nya möjligheter för Göteborgs Hamn att finkamma Skandinavien på gods och därmed trygga de volymer som krävs för att öppna direktlinjer till strategiska knutpunkter världen över.
– Med tillgång till mer byggklar mark kan vi bygga upp ett brett linjeutbud med hög frekvens. Det är i sin tur den största attraktionskraften för oss och en stor fördel för alla som söker en effektiv samarbetspartner för utskeppning från Skandinavien. Det är helt enkelt ett guldläge för nya intressenter som vill etablera sig i Göteborgsregionen, säger Magnus Kårestedt, vd Göteborgs Hamn AB.
Det nya logistikområdet ligger precis i anslutning till hamnens godsterminaler på Hisingen i Göteborg och byggs upp av fem fastighetsägare. Förutom Göteborgs hamn är det NCC. Prologis, Eklandia och Bockasjö som står för utvecklingen. Oavsett var i parken företag etablerar sig är det aldrig mer än tio minuters transport från kajkanten, och området är så pass stort att man räknar med att det kan räcka för etablering och vidareutveckling under de kommande tio åren.

Naturlig länk för svensk skogsindustri
Skogsindustrin utgör fortfarande en av Sveriges absolut viktigaste näringar. Den har under många år utgjort basen för svensk export och i takt med att ny teknik för förädling av skogsråvaran tillämpas öppnas även nya möjligheter för att öka exportintäkterna.
– Det finns utan tvekan en växande marknad för skogsprodukter och då har Sverige som särpräglad skogsnation redan ett stort försprång. Vi är med i matchen som attraktivt alternativ för utskeppning av såväl råvara som förädlade skogsprodukter. Vi utvecklar ständigt nya lösningar i syfte att vara en naturlig länk för svensk skogsindustri, understryker Magnus Kårestedt.
Göteborgs Hamn har redan investerat betydande belopp, varav en stor del dedikerats för att underlätta för skogsindustrin att välja Göteborg som utskeppningspunkt. Målet är att förenkla för alla som väljer att transportera sitt gods via Göteborgs Hamn, skogsprodukter såväl som andra godstyper. Att hamnen dessutom har täta relationer och samarbeten med terminaler, rederier och andra strategiska aktörer medför ytterligare mervärden när det gäller att skapa en kostnadseffektiv och hållbar logistiklösning.

Alla möjligheter att förändra och förbättra
Infrastruktur och transporter handlar i grunden om samarbete och innovation. Samtidigt ser svensk industri och i synnerhet skogsindustrin inte likadan ut idag som den gjorde för bara några år sedan.
– Med dagens tuffa konkurrenssituation ställs ökade krav på effektivitet i alla led, och där blir transportledet oundvikligen ett av de mest framträdande. Här finns dock alla möjligheter att förändra och förbättra. Vi vill utgöra en partner för att utveckla svensk konkurrenskraft, säger Magnus Kårestedt.
Att bädda för utveckling av nya direktlinjer, till såväl Europa som andra kontinenter, är en av de viktigaste satsningarna för framtiden. Under sensommaren har en ny direktlinje startats av rederialliansen G6 mellan Göteborg och Kina. Linjen är ett svar på en aktiv förfrågan från näringslivets sida och är inte bara en förutsättning för en fortsatt tillväxt för Göteborgsregionen utan fyller även en nyckelfunktion för utveckling av hela Sveriges containertrafik.


Transport & Logistik SNL 2015-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-5

Huvudtema: Transport & Logistik
Nya möjligheter med bättre infrastruktur

En väl utbyggd och underhållen infrastruktur banar väg för all övrig samhällsutveckling. Det har under senare tid uppmärksammats i större utsträckning inom den politiska debatten, där några ämnen tycks framträda lite mer än andra.

Back to top