Certifiering stoppar oseriösa aktörer

Certifieringar är ett område som växer. Dels vill aktörer visa att de är seriösa och dels inför lagstiftare, både EU och Sverige, fler krav. När en installation riskerar installatörens hälsa, eller utgör en miljörisk och/eller är förknippad med stora kostnader vid felinstallation är det önskvärt och ibland nödvändigt med en certifiering.

Genom att garantera att en produkt, en person eller ett företag uppfyller kraven i en kravspecifikation minskar en certifiering risken för skador och kostsamma överraskningar. Ordet certifiering är inte skyddat och det finns tre nivåer av certifiering: första-, andra- och tredjepartscertifiering.

– Vid förstapartscertifiering är det leverantören själv som är garant. Andrapartscertifiering utfärdas av en branschorganisation. Vid tredjepartscertifiering är det en oberoende aktör, som INCERT, som garanterar att personen eller företaget som utför installationen har rätt kompetens och kan göra installationen enligt kravspecifikationen, säger Peter Rohlin, vd för Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT). Företaget är ackrediterat av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) och utför personcertifiering inom ett flertal teknikområden och företagscertifiering inom köldmedieområdet.

– En certifiering är giltig i fem år, varefter den måste förnyas. Vi fungerar som en myndighet och de som missköter sig drar vi in certifieringen för, tillägger han.

En certifiering mäter personens kompetens genom ett skriftligt prov. Ibland ingår även praktiska delar. Om installatören godkänns får han eller hon ett certifikat.

Personerna som INCERT certifierar utför i huvudsak installationer i bygg- och anläggningsbranschen, bilbranschen och fartygsnäringen. Ett stort område är köldmedier, som bland annat finns i värmepumpanläggningar och i bilarnas AC-system.

– För att få utföra installationer av utrustning med köldmedier inom EU, måste installatören vara certifierad. De beror på de starka växthusgaser som de fluorerade kolvätena utgör. De har en inverkan på växthuseffekten som är 1.500-4.000 gånger större än koldioxid. Då mediet kokar vid t ex -30°C kan man även få svåra frostskador om man får utströmmande vätska på sig, berättar Peter Rohlin.

Har certifierat 10.000 personer
Heta certifieringsområden, som växer mycket just nu, är fiber, värmepumpar och förnybar energi.

– Alla ska ha bredband till 2020 och utbyggnaden av fibernät pågår för fullt. Det drar till sig oseriösa aktörer och lagstiftarna vill att området säkras upp snabbt. En annan stark trend är att villa- och radhusägare installerar värmepumpar, solvärme, solel och biobränsleanläggningar i sina hem.

– Inom tele, ventilation och fiber är det idag frivilligt med certifikat. Om branscherna utvecklar certifikat på egen hand kan de slippa tvingande lagstiftning på området. Vi deltar i branschsamarbeten för att skapa nya certifieringssystem. Beställare och leverantörer möts i expertgrupper som driver utvecklingen av nya kravspecifikationer. Ibland deltar även representanter för akademin och myndigheter.

INCERT har idag över 10.000 certifierade personer och 1.500 företag. På deras hemsida www.incertonline.se kan beställare söka efter certifierade företag. Det går även att kontrollera att en installatör som säger sig vara certifierad verkligen är det, genom att söka på personens certifikatnummer.


Transport & Logistik SNL 2015-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-5

Huvudtema: Transport & Logistik
Nya möjligheter med bättre infrastruktur

En väl utbyggd och underhållen infrastruktur banar väg för all övrig samhällsutveckling. Det har under senare tid uppmärksammats i större utsträckning inom den politiska debatten, där några ämnen tycks framträda lite mer än andra.

Back to top