Ny lokförarutbildning invigd i Nässjö

Nässjö är en av Sveriges främsta kompetensbaser för järnvägsbranschen. Fyrtio företag och sex utbildningar – den senaste en lokförarutbildning – gör Nässjö till en framtidsort på infrastruktursidan.

I september invigdes utbildningen ”Tågförare med TSM-behörighet” på Nässjöakademin i Nässjö. Utbildningen är ett år lång och innesluter 20 platser som förvärvar 230 YH-poäng.
– Det en av de första lokförarutbildningarna där Almegas utbildningsplan gäller. Samtidigt är den anpassad till den lokala branschens krav. Alla de stora operatörerna sitter med i ledningsgruppen för utbildningen. Utöver den fina övningsanläggningen har vi en närhet till operatörerna och möjlighet att öva praktiskt på ett annat sätt än på många andra utbildningar, säger Martin Sievers, biträdande rektor vid Nässjöakademin.

Sedan tidigare finns tre gymnasieutbildningar med anknytning till järnvägssektorn på Brinellgymnasiet (Signaltekniker, Kontaktledningstekniker samt Bantekniker), liksom två YH-utbildningar (Projektledare transportinfrastruktur samt Kvalificerad Signaltekniker) på Nässjöakademin.
– Vi är den ort med det absolut bredaste utbildningsutbudet på järnvägssidan och ser den nya utbildningen som en viktig bit i att skapa ett nordiskt infrastrukturcentrum. Visionen och möjligheterna finns, säger Martin Sievers.

Regeringens miljardsatsningar på järnvägsunderhåll och planer på nya höghastighetståg visar tydligt att järnvägen hör framtiden till, speciellt när miljövänliga alternativ efterlyses. Behovet av kompetens är enormt inom områden som spårbyggnation, slipning samt signal- och ställverksteknik. I Nässjö samverkar näringsliv och skola för att förse branschen med kompetens både på lång och kort sikt. Anci Magnusson, kommunstyrelsens ordförande i Nässjö, ser att järnvägen är mycket viktig för Nässjö:
– Järnvägen har haft och har många anställda i Nässjö. Så ska det vara framgent också – järnvägen är en viktig näring. Vi ser också hur järnvägen föder andra näringar, säger hon.

När den nya höghastighetsbanan byggs kommer befintliga järnvägar vara fortsatt viktiga i regionen. Såväl godståg som en hel del passagerartåg kommer att behöva hållas undan höghastighetsbanan, vilket gör Nässjö till en ännu viktigare knutpunkt i framtiden.
– Idag har vi förvaltat detta att vara en järnvägsstad med alla företag som jobbar i den järnvägsrelaterade sektorn, och börjat tänka i termer av utbildningar. Jag ser att det Nässjö har i form av infrastruktur och förutsättningar kommer att stå sig i framtiden. Vi har kunskapen, infrastrukturen och möjligheterna, avslutar Anci Magnusson.


Jönköping SNL 2015-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-5

Huvudtema: Jönköping
Region Jönköpings län – för ett bra liv i en attraktiv region

Region Jönköpings län bildades vid årsskiftet 2014/2015, men värdegrunden för hur regionen ska arbeta och vidareutveckla sin verksamhet har funnits länge. Allt kretsar kring att skapa en ökad attraktionskraft för Sveriges sjätte största region ...

Back to top