Den gamla Gummifabriken – lyftet för Campus Värnamo

Campus Värnamo startade sin första utbildning 2007. ?2015 finns det sju programutbildningar och fler är på gång. ?- Det viktigaste är att vi får hit rätt typ av utbildningar. Vi utbildar inte till arbetslöshet utan till branscher där man kan få jobb förklarar verksamhetschefen Enikö Ohlsson.

Campus Värnamo arbetar under kommunstyrelsen i Värnamo kommun. Uppdraget är att organisera och genomföra utbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå som efterfrågas av näringslivet eller den offentliga sektorn.  ?- Det är glädjande att Värnamo kommun väljer att satsa på utbildning som en viktig tillväxtfaktor för regionen. En satsande kommun i kombination med ett engagerat näringsliv. Det är resultatet av att vi finns överhuvudtaget, säger Enikö Ohlsson.
?Gummifabriken lyfter
?Campus Värnamos läge i den snart 100-åriga Gummifabriken mitt i Värnamo är det bästa tänkbara. Bara 150 meter från järnvägsstationen utbildas framtidens kompetens i följande utbildningar:  3D-teknik, Butikschefsprogrammet (2 alt 3 år), Fastighetsingenjör, Förskollärare för pedagogisk verksamma, Produktionsutveckling, Sjuksköterska och Webbutvecklare .NET.?Det är ett kommunalt bolag som äger Gummifabriken där Campus Värnamo är en av hyresgästerna och har tillgång till nyrenoverade lokaler sedan 2013. Inom två år kommer även följande verksamheter att drivas i Gummifabriken: bibliotek, möteslokaler, restaurang, biograf, livescen samt auditorium med plats för 420 personer.
?En kompetenshöjande partner
Campus Värnamo har fyra olika huvudområden i sin verksamhet. Dels utbildningar, men också näringslivssamverkan, kompetensakademi och teknikcenter. Ett mål med näringslivssamarbetet är att arbetsgivaren ska kunna finna kompetensutveckling för sina medarbetare via Campus Värnamo.? - En framtidsvision jag har är att alla arbetsgivare i regionen, både offentliga och privata, vänder sig till oss i kompetensutvecklingsfrågor. Målsättningen med våra aktiviteter är att skapa intresse, entusiasm och engagemang i det livslånga lärandet med syfte att stärka konkurrenskraften, säger Enikö Ohlsson. 
?Fokus på teknikintresse och ledarskap
Det tredje verksamhetsområdet, Teknikcenter, har ett viktigt syfte att fylla. Nämligen att bidra till ett ökat teknikintresse hos barn och ungdomar redan från förskoleåldern. Det gör man i olika projekt, både på skoltid och fritid. När Gummifabriken står färdig 2017 kommer Teknikcentret att ha tredubblat sin arbetsyta och sina aktiviteter. Teknikintresset är särskilt viktigt i Värnamo som ligger i en bygd i Småland där det finns 2 500 tillverkningsföretag av olika storlek inom en radie på bara fem mil.  ?När det gäller kompetensakademin så vänder den sig till Värnamo kommuns 2 700 anställda och där ligger fokus bland annat på kompetensutveckling hos de anställda och ledarutveckling på alla nivåer inom den kommunala organisationen.


Jönköping SNL 2015-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-5

Huvudtema: Jönköping
Region Jönköpings län – för ett bra liv i en attraktiv region

Region Jönköpings län bildades vid årsskiftet 2014/2015, men värdegrunden för hur regionen ska arbeta och vidareutveckla sin verksamhet har funnits länge. Allt kretsar kring att skapa en ökad attraktionskraft för Sveriges sjätte största region ...

Back to top