Stora fördelar med en brandman på arbetsplatsen

Räddningstjänsterna i Jönköpings län arbetar med ett brett uppdrag för att skapa trygghet för invånarna. De arbetar med alla typer av olyckor där det finns en risk för att människor, egendom eller miljö kan skadas. En gemensam nämnare för de flesta typer av olyckor är att de kan förebyggas med tillgång till rätt resurser. Dessutom kan snabba insatser ofta minimera eventuella skador avsevärt. För att bibehålla en hög och snabb beredskap i kommunerna är behovet av brandmän ofta stort.

Det är en stor utmaning för räddningstjänsterna att rekrytera tillräckligt många brandmän och framförallt då deltidsbrandmän. Ett skäl till detta kan vara att deltidsbrandmän under sin tjänstgöring måste hålla full beredskap samtidigt som de ofta har en heltidsanställning på ett annat företag. Ett annat skäl kan vara att arbetsgivaren måste vara beredd på att delar av personalstyrkan kan behöva lämna arbetsplatsen om någon olycka händer i samhället.

Möjligheter för företag att påverka
För att på sikt kunna rekrytera fler deltidsbrandmän är det viktigt att upplysa näringslivet om vilka möjligheter det innebär att ha en eller flera brandmän på företaget. En klar fördel med att ha brandmän anställda är att företaget har tillgång till viktig kompetens vad gäller beredskap vid olyckor och livräddande insatser. Det är före detta brandman och räddningsledare Roland Johansson, idag koordinerande brandskyddsansvarig på Husqvarna AB, väl medveten om. Han berättar:
– Vi har ett 20-tal deltidsbrandmän anställda på Husqvarna AB i Huskvarna, en arbetsplats med drygt 1700 medarbetare totalt. Vi upplever det som en resurs för företaget genom att deltidsbrandmännen alltid kan agera om det händer något i fabriken. Samtidigt ser vi det som en viktig insats att kunna bidra till ett lite säkrare samhälle för alla.
Roland upplyser om att det på Husqvarnas fabrik i Huskvarna finns ett flertal hjärtstartare.
– Många företag köper in hjärtstartare idag som vem som helst enkelt ska kunna använda, men det kan ändå råda en osäkerhet bland de anställda hur en hjärtstartare fungerar och då är det tryggt med brandmännen här med den där lilla extra kunskapen.
– En stor vinst i att ha deltidsbrandmän arbetande hos sig är att de har stor lokalkännedom. Vid till exempel en brand så kan de snabbt hitta i lokalerna vilket sparar mycket värdefull tid. En stor fördel är också att de har sjukvårdskunskap och ofta en hög riskmedvetenhet samt att de kan användas som brandskyddskontrollanter då de har kunskap inom området. Detta bevarar en hög säkerhet på företaget och ökar tryggheten bland de anställda, fortsätter Roland.

Starkare med gemensamma krafter
Trots utmaningen vad gäller rekrytering måste räddningstjänsterna garantera beredskap. För att kraftsamla kring uppdraget och då i synnerhet kompetensfrågan har 13 kommuner i Jönköpings län samt Ydre kommun i Östergötlands län tillsammans med SOS Alarm gjort slag i saken och bildat samarbetsorganet RäddSam F.
– Med gemensamma krafter hjälps vi åt i såväl den operativa räddningsinsatsen som i det förebyggande arbetet. Tack vare samarbetet finns ett stort antal brandmän, styrkeledare, insatsledare och brandingenjörer i jour och beredskap dygnet runt och därmed alltid redo att hjälpa till vid nödsituationer, informerar Göran Melin, samordnare vid Räddningstjänsten i Jönköpings kommun.
Räddningstjänsterna, som samverkar genom RäddSam F, har valt att organisera räddningstjänsterna i små organisationer och vinner på det viset närhet till den lokala utvecklingen och de dagliga besluten. Räddningstjänsterna i Jönköpings län har ett brett uppdrag för att skapa trygghet för invånarna. RäddSam F jobbar brett med samhällsskydd, samhällskriser och medverkar i allt större utsträckning vid akuta sjukdomsfall som till exempel hjärtstopp och akut självmord.


Jönköping SNL 2015-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-5

Huvudtema: Jönköping
Region Jönköpings län – för ett bra liv i en attraktiv region

Region Jönköpings län bildades vid årsskiftet 2014/2015, men värdegrunden för hur regionen ska arbeta och vidareutveckla sin verksamhet har funnits länge. Allt kretsar kring att skapa en ökad attraktionskraft för Sveriges sjätte största region ...

Back to top