Region Jönköpings län – för ett bra liv i en attraktiv region

Region Jönköpings län bildades vid årsskiftet 2014/2015, men värdegrunden för hur regionen ska arbeta och vidareutveckla sin verksamhet har funnits länge. Allt kretsar kring att skapa en ökad attraktionskraft för Sveriges sjätte största region enligt den myntade devisen ”För ett bra liv i en attraktiv region”. Det innefattar allt från attraktiva boendemiljöer och bra skolor till förstklassiga etableringslägen, ett riktigt bra företagsklimat god folkhälsa och en jämlik hälso- och sjukvård av hög kvalitet.

Region Jönköpings län bildades lagom till den aktuella dialogen kring utveckling av höghastighetsbanan där Jönköpings roll kommer att förstärkas som strategiskt viktigt nav mellan Sveriges tre största städer. Järnvägens utveckling kommer till och med att påverka alla kommuner i länet, och även om det är långsiktiga investeringar man talar om så ser vi att det skapas intresse för de här frågorna redan nu. Många kommuner har redan börjat planera för nya stadsdelar som utvecklas längs med järnvägens sträckning.

Höghastighetsbanan kommer att knyta ihop Sverige på ett helt nytt sätt. I vår region kommer vi att kunna knyta ännu starkare band mellan de småländska kommunerna och inte minst de verksamheter som byggts upp här. Den småländska entreprenörsandan gör sig fortfarande ständigt påmind och vi är generellt kända för vår driftighet, samarbetsförmåga och att vi hjälper varandra. Vi hittar lösningar, helt enkelt. Vi kan skapa goda affärer och tillväxt med befintliga resurser. Gnosjöandan lever kvar i allra högsta grad, och den har med stor effekt spridits till övriga regionen.

Vår region är traditionellt känd för en stark tillverkande industri, men på senare år har fler branscher präglats av en stark tillväxt där besöksnäring, handel och logistik är några exempel. Vi kommer då tillbaka till en av framgångsfaktorerna, nämligen det fördelaktiga läget mellan storstadområdena i Stockholm/Mälardalen, Göteborg och Öresundsregionen. Höghastighetsbanan kommer att förstärka detta ytterligare.

Samarbetet mellan kommunerna, länsstyrelsen, högskolan, föreningsliv, näringsliv, andra samhällsaktörer och regionen är omfattande. Högskolan i Jönköping har en central roll i regionens utveckling. Med sin starka koppling till näringslivet, där samverkan är påtaglig inte minst inom tillverkande industri och tekniskt avancerade näringar, kan högskolan bidra till tillväxt som står sig över tid. Det är just en sådan långsiktighet som vi eftersträvar och här skulle jag vilja påstå att högskolan utmärker sig lite extra tack vare de stora satsningar som gjorts tillsammans med industrin, landsting och kommuner under åren. Det är oerhört viktigt att vi kan backa upp vårt näringsliv och utvecklingen i den offentliga sektorn, tillgång till kunskap genom ny forskning utgör ett led i förnyelse och innovationer.

För att vi ska vara en attraktiv region och kunna skriva under på ett bra liv är det viktigt att finns attraktiva livsmiljöer som får människor att välja regionen. Läget, kulturen, naturen och den unika företagssamheten banar väg för en hög livskvalitet för alla. I regionen finns det också unika upplevelser för stora som små – förutom naturrikedomen med över 2300 sjöar och vackra skogslandskap har den småländska entreprenörsandan även lagt grunden för framgångsrik paketering av de många värden som regionen har – omfattande allt från ett starkt förenings- och friluftsliv till en föreställning på Kulturhuset Spira, äventyrsbad, skidåkning och äkta western-äventyr.

Ett gott liv handlar också om god hälsa. Där människorna finns behövs god hälso- och sjukvård som ges på lika villkor. För oss är det viktigt att alltid involvera patienter och deras närstående i den egna vården och i hälso- och sjukvårdens utveckling. Vi arbetar ständigt med att utveckla arbetssätt och samarbete för att göra vården bättre, säkrare och mer effektiv. Och vi gör det bra. Till exempel har tidningen Dagens Medicin utsett Länssjukhuset Ryhov i Jönköping till Sveriges bästa mellanstora sjukhus tre år i rad – 2012, 2013 och 2014. Och vi tog hem två av tre priser i 2015 års Guldskalpell, Sveriges främsta pris för förnyelse i hälso- och sjukvården.

En ny nationell jämförelse av folkhälsan visar dessutom att Jönköpings län ligger bland de främsta i landet inom sysselsättning, förväntad medellivslängd och självskattat allmänt hälsotillstånd.

Vi kommer att fortsätta samverka på alla plan för att bygga en ännu starkare region. Vi arbetar för att förstärka vår relation inom och utanför länet. Att bygga nätverk och nya relationer är grundläggande för vår framtid som en attraktiv region för alla som bor och besöker oss, för våra företag, föreningar och offentlig verksamhet. Alla ska känna att Region Jönköpings län verkligen är en region att räkna med för framtiden.

Agneta Jansmyr, Regiondirektör i Region Jönköpings län


Jönköping SNL 2015-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-5

Huvudtema: Jönköping
Region Jönköpings län – för ett bra liv i en attraktiv region

Region Jönköpings län bildades vid årsskiftet 2014/2015, men värdegrunden för hur regionen ska arbeta och vidareutveckla sin verksamhet har funnits länge. Allt kretsar kring att skapa en ökad attraktionskraft för Sveriges sjätte största region ...

Back to top