ÅF tror på jämställd tillväxt – och rustar för regional utveckling!

ÅF växer inom samtliga marknadsområden och är en stabil partner för det regionala näringslivet i Jönköping. ÅF växer starkt genom att vara en annorlunda och attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda högst varierande arbetsuppgifter med nya utmaningar varje dag. Det innebär att ÅF, efter Google, flera år i rad utsetts till Sveriges bästa arbetsgivare!

Att ÅF satsar på sin personal är känt vid det här laget. Få tekniska konsultföretag kan visa en lika stor och imponerande bredd som ÅF när det gäller både teknisk kompetens och nöjda medarbetare. ÅF kommer, trots framgångarna, inte att luta sig tillbaka. Man fortsätter att driva såväl utvecklingen vad gäller ny teknik för hållbara samhällen, som att utveckla kompetens som gör det hela genomförbart.

Partner för regional utveckling
Samtliga kompetensområden inom ÅF finns representerade i Jönköping. Regionen präglas av stark tillväxt och det påverkar även utvecklingen inom ÅF som medverkande part vid utveckling av de samhällskritiska system som skapar möjligheter för tillväxt.
– Vi ser oss som en stabil partner för regional utveckling. Det händer mycket inom Jönköpingsregionen just nu och vi har breddat vårt erbjudande för att förbli en komplett partner för regionens näringsliv. Att vi återigen utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare för ingenjörer underlättar rekryteringen av nya förmågor, säger Håkan Nilhammar på ÅF i Jönköping.
För att trygga framtida tillväxt, måste ÅF precis som Håkan säger, ha tillgång till rätt kompetens. Det görs nu därför flera satsningar som ska medverka till att underlätta kompetensförsörjningen. En tydlig satsning är ett samarbete för att starta en ny yrkeshögskoleutbildning i Jönköping kring elprojektering och automation. En annan satsning är intern och bygger på ett tidigare beprövat koncept med en egen akademi för utveckling inom väg-, järnväg- och markarbete.
Bland andra satsningar finns långsiktiga samarbeten med både Jönköping University och gymnasieskolan inom bland annat Teknikcollege.

Jämställd expansion
Traditionellt har teknikkonsultföretagen varit mycket mansdominerade, men idag börjar jämställdhetsarbetet ge resultat – åtminstone inom ÅF som bland annat har fått fler kvinnliga chefer tack vare ett nytt program för kvinnliga ledare.
– Inom ÅF arbetas aktivt och kontinuerligt med att öka andelen kvinnor. Det gäller alla teknikgrenar och på alla nivåer. Ett exempel är den årliga kampanjen Even odds, som går ut på att prioritera anställning av kvinnor. Arbetet drivs framgångsrikt av Nyamko Sabuni som började som hållbarhetschef på ÅF i fjol, fortsätter Håkan Nilhammar

För att ÅF ska kunna fortsätta vara i framkant teknik- och kompetensmässigt, och utgöra en aktiv part och drivkraft för såväl regional som nationell utveckling, så kommer mångfald att prioriteras. Och det finns det redan underlag för, även om förbättringsarbetet aldrig kommer att stanna av. I en expansiv region som Jönköping blir det extra tydligt. Eftersom ÅFs utbud av tjänster, efterfrågas överallt i samhället, kan man räkna med fortsatt expansion, och den ska vara jämställd!


Jönköping SNL 2015-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-5

Huvudtema: Jönköping
Region Jönköpings län – för ett bra liv i en attraktiv region

Region Jönköpings län bildades vid årsskiftet 2014/2015, men värdegrunden för hur regionen ska arbeta och vidareutveckla sin verksamhet har funnits länge. Allt kretsar kring att skapa en ökad attraktionskraft för Sveriges sjätte största region ...

Back to top