Framgång stavas samverkan i Mullsjö

Det unga näringslivsbolaget Mullsjö Utveckling AB har inom loppet av ett år lyckats uppnå stora framgångar till förmån för Mullsjöregionens företag. Mullsjö Utveckling är navet som stärker näringslivet genom att skapa en plattform och rätt förutsättningar för samverkan och tillväxt för både befintliga och nya företag.

– Genom samverkan skapar vi tillväxt. Det är vårt motto som genomsyrar allt vi företar oss inom Mullsjö Utveckling. Många små- till medelstora företag är vana vid att ta fram egna lösningar, och visar därigenom också en enorm handlingskraft som ofta beskrivs som Mullsjöandan. Samma handlingskraft kommer nu även nya företag tillgodo genom att vi skapar nya arenor för samverkan, inleder utvecklingschef Sara Vennström.
Bolaget ägs gemensamt av kommunen och företagare i Mullsjö, som även tagit initiativ till att bilda verksamheten.

På väg mot nästa nivå
Det finns många saker på agendan som ska lyfta Mullsjös näringsliv till nästa nivå. Budskapet om hur duktiga företagen i Mullsjö är sprids via många kanaler, bland annat via hemsidan, nyhetsbrev och sociala medier, samt inte minst genom Mullsjö Kanalen där ett antal filmer spelats in för att visa upp det lokala näringslivet.
Ett viktigt budskap är att främja samverkan mellan företag, kommun och skola. Att skapa naturliga mötesplatser för samverkan är något som Sara Vennström poängterar:
– Om vi ska kunna säkra tillväxt på orten så måste våra företag må bra och utvecklas. Samverkan och utveckling bidrar vi till bland annat genom gemensamma företagsträffar. Vi har hittills varit framgångsrika med olika workshops, seminarier och liknande där företrädare från såväl kommun och skola som lokala företag har medverkat.
Genom Science Park Mullsjö erbjuder vi affärsutveckling till nyföretagare som hjälp att komma igång med sin verksamhet. Stor kraft läggs även på att skapa nya möjligheter för befintliga verksamheter som vill ta nästa steg, kanske med en ny produkt eller ett nytt sätt att arbeta.

Framgång stavas samverkan
Mullsjö hamnar på topp i Svenskt Näringslivs mätningar gällande både företagsklimat och kompetensförsörjningsmöjligheter. Den höga kunskapsnivån i skolan samt samarbetet mellan företag, kommun och skola anses ha en stark och positiv inverkan på resultatet.
Öppnahusdagen är ett mötestillfälle för företag, skola och föreningar. Initiativet leder till att både skolan och eleverna får bättre förståelse för vilka kompetenser som krävs på de lokala arbetsplatserna, och satsningen är även något som man från Mullsjö Utvecklings sida hoppas ska bidra till ökad kunskap och intresse hos eleverna för att driva företag. Därför arbetar man även i nära samverkan med skolledning för att på ett tydligt sätt inkludera företagande och entreprenörskap redan i tidiga åldrar.
Tillsammans med Jönköping University har Mullsjö Utveckling precis påbörjat en studie över det lokala näringslivet. Syftet är att kartlägga utmaningar och utvecklingspotential i det befintliga näringslivet. Vi vill ligga i framkant i utvecklingen och utvecklas proaktivt med hänsyn till samhällsförändringarna. Tanken är att skapa underlag för tillväxt genom att med gemensamma krafter ta tag i de viktigaste punkterna.

Ljus framtid för Mullsjö
Man kan klart utläsa värdet och synergin i att främja samverkan på alla fronter. Mullsjö Utveckling deltar som ytterligare ett exempel aktivt i Innovation Runway, ett utvecklingsprojekt som startats vid Science Park. Projektet syftar till att utveckla innovationer i befintliga företag i regionen.
Med denna entusiasm och genom samverkan över alla gränser i samhället går Mullsjö säkerligen framgångsrika år till mötes, och Mullsjö Utveckling kommer att finnas med som en grogrund för nya idéer, samarbeten och verksamheter på lång sikt.


Jönköping SNL 2015-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-5

Huvudtema: Jönköping
Region Jönköpings län – för ett bra liv i en attraktiv region

Region Jönköpings län bildades vid årsskiftet 2014/2015, men värdegrunden för hur regionen ska arbeta och vidareutveckla sin verksamhet har funnits länge. Allt kretsar kring att skapa en ökad attraktionskraft för Sveriges sjätte största region ...

Back to top