Fler blickar riktas mot Friluftsriket och Mullsjö

Mullsjö är en kommun som verkar ha allt. Företag efterfrågar bland annat bra infrastruktur, god företagarservice och en effektiv beslutsprocess, samt givetvis tillgång till lokaler med rätt läge och tillräcklig kapacitet för verksamhetens omfattning. Allt detta finns i Mullsjö, som kan utlova möjlighet till hög livskvalitet med bra service och skolor, ett rikt föreningsliv och inte minst en storslagen natur som öppnar möjligheter för rekreation året om.

Till antalet invånare, drygt 7100, är Mullsjö en av Sveriges minsta kommuner. Men när det gäller entreprenörskap och företagsklimat kan Mullsjö lätt jämföras med betydligt större kommuner. Mullsjö präglas av en stark företagaranda som tidigt myntades som Mullsjöandan. Närheten till Jönköping och all utveckling som sker där spelar också en avgörande roll för kommunens attraktionskraft.
– När höghastighetsbanan finns på plats kommer fler blickar att riktas mot Jönköpingsregionen och då utgör Mullsjö ett bra alternativ för alla som vill kombinera ett högt tempo i den stora staden men tack vare goda pendlingsmöjligheter kunna bosätta sig i en lugnare miljö, konstaterar Mullsjös kommunchef Lennie Johansson.

Rikt utbud lyfter Friluftsriket
Friluftsriket Mullsjö kan stolt visa upp unika anläggningar som inte finns på så många andra ställen samt aktiviteter som ofta kopplas till naturupplevelser.
– I kommunen finns två större konferenscenter, Sveriges första golfbana, en snösäker alpinanläggning, ett antal herrgårdar och pensionat med långa anor samt en konstgjord strand med solljus inomhus. För en kommun av vår storlek är det ett mycket omfattande utbud, som även inkluderar fantastiska längdskidspår och ett 20-tal attraktiva vandringsleder och cykelleder, kommunstyrelsens ordförande Linda Danielsson.
Lägg därtill Mullsjös rika utbud av kulturevenemang och idrottsturneringar som lockar tusentals besökare. Det lokala innebandylaget Mullsjö AIS hemmaarena, Nyhemshallen, brukar vara fullsatt med omkring 2000 åskådare när de avgörande matcherna spelas. Allt bidrar till att skapa attraktionskraft för Mullsjö.

Satsar på utveckling på bostadssidan
Det finns redan ett bra underlag av lediga tomter i Mullsjö för den som vill bygga eget, men när det gäller hyresrätter krävs ett långsiktigt engagemang från såväl kommunen som privata byggherrar.
– Vi satsar på utveckling och hoppas kunna attrahera en eller ett par byggherrar som också vill satsa på utveckling i Mullsjö. Det kommunala bostadsbolaget har redan färdigställt ett antal projekt men i framtiden kommer vi behöva samverka mer med den privata sektorn för att kunna tillgodose ett växande behov av bostäder, förklarar Lennie Johansson.
Utvecklingen i Jönköping bidrar till ett större intresse för kranskommunerna och här är Mullsjö framträdande. Målet för 2030 är att Mullsjö ska ha 8000 invånare och det ser Lennie Johansson som realistiskt – om man kan lösa bostadsfrågan till allas belåtenhet och det arbetar kommunen för nu.


Jönköping SNL 2015-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-5

Huvudtema: Jönköping
Region Jönköpings län – för ett bra liv i en attraktiv region

Region Jönköpings län bildades vid årsskiftet 2014/2015, men värdegrunden för hur regionen ska arbeta och vidareutveckla sin verksamhet har funnits länge. Allt kretsar kring att skapa en ökad attraktionskraft för Sveriges sjätte största region ...

Back to top