Tranås Industrikablage satsar vidare

Tillverkning av kablage och avancerad systemmontering har varit levebröd för Tranås Industrikablage sedan starten 1986. Med marknadens bredaste maskinpark och utökade lagerytor kan man möta även mycket komplexa specialtillämpningar inom kablage. Nu satsar företaget på tillväxt och nya mål, bland annat med en ny säljare som är välkänd inom branschen och i regionen.

För att kunna erbjuda högsta kvalitet, snabba ledtider och säkra leveranser har Tranås Industrikablage valt att prioritera en avancerad maskinpark. Den är faktiskt så pass heltäckande, att företaget i princip kan leverera allt inom kablage.
– Vi har investerat och automatiserat så mycket vi kan under många år, med resultatet att vi idag har en fantastisk maskinpark med de modernaste maskinerna som finns. Det som är intressant är att det inte är specialmaskiner utan standardmaskiner. Vi kan ändå leverera specialprodukter eftersom vi har tillgång till så många olika maskiner – det är en smart investering för framtiden, anser vd Börje Fransson.

Lyfter försäljningen till nästa nivå
Utöver materiella resurser förfogar Tranås Industrikablage över en kompetens utöver det vanliga, bland medarbetarna finns en samlad erfarenhet som överträffar det mesta inom branschen.
– Vi är stolta över vår personal som verkligen ställer upp i alla lägen. Hittills har vi förlitat oss på ett gott rykte och långa relationer. Nu ser vi att det kan vara läge att satsa mer på marknadsföring och aktiv försäljning, och därför har vi valt att engagera Jörgen Martinsson som säljare på konsultbasis, berättar Börje Fransson vidare.
Jörgen Martinsson är en tidigare medarbetare som även varit engagerad säsongsvis som utesäljare. Han har ett långt förflutet inom branschen med erfarenhet från företag som Kablema, Westcomp, NOTE och Escunordic. Han kör dessutom Torpöns färja på sommaren och är därmed van vid att kunna kräva en hållbar kabel.
– Våra kunder är lokala och regionala, i vissa fall nationella. Våra kunders kunder är dock globala, och det ställer oerhört höga krav på oss som leverantör. Jörgen Martinsson ska lyfta vår försäljning till nästa nivå och hjälpa oss bygga långvariga relationer, fortsätter Börje.
 
Mot nya möjligheter
Tranås Industrikablage har en verkstadsyta på omkring 3000 kvadratmeter. Lokalerna har successivt byggts ut för att hålla jämna steg med företagets expansion. Under 2012 byggdes en andra våning till i den egenägda fastigheten och i år tillkom ytterligare ett plan med ett tiotal nya arbetsplatser.
Börje Fransson avslöjar att specialteknik som ingjutningar och annat som utövas inom kablagebranschen är något som man kommer att satsa mer på framöver. Han ser också nya möjligheter i samband med att outsourcing långt ifrån Sverige blir dyrare med dyrare transporter och nya kvalitetskrav. Börje tror även att Tranås kommer att bli en viktig ort i Sveriges framtida infrastruktur för järnväg och därmed fortsätta vara en tillväxtkommun när det gäller industriell tillverkning. Avslutningsvis säger han:
– Vi har idag minst 125 kunder och plats för många fler. Vill man besöka oss så har vi dessutom ett eget hotell på Tranås Storgata. Vi välkomnar såväl gamla som nya kunder till oss.


Jönköping SNL 2015-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-5

Huvudtema: Jönköping
Region Jönköpings län – för ett bra liv i en attraktiv region

Region Jönköpings län bildades vid årsskiftet 2014/2015, men värdegrunden för hur regionen ska arbeta och vidareutveckla sin verksamhet har funnits länge. Allt kretsar kring att skapa en ökad attraktionskraft för Sveriges sjätte största region ...

Back to top