Träfanér på uppgång

Den ”vita trenden” med ljusa laminatinredningar håller på att ge vika. Nu vill många ha mörkare och varmare färgsättningar omkring sig. AB Sydfanér matchar den ökade efterfrågan på varma och miljövänliga material, som träfanér erbjuder.

Den starka trenden med ljust och fräscht som slog igenom runt 2007 håller nu på att mattas av enligt Ragne Jonsson, vd på AB Sydfanér, som varit verksam i branschen i 40 år.

– Ett laminatbeklätt kök ger en steril känsla. Det finns en koppling mellan lågkonjunktur och "vit trend". När konjunkturen är bättre vill vi ha mörkare inredningar. Det finns arkitekter som tycker det skulle vara roligt om furu kom tillbaka, säger han.

Träfanér används till golv, väggar, tak, möbler, kök och inredningar. Till skillnad mot laminat består det av äkta trä och ingenting annat. På 70-talet var furu det dominerande träslaget i våra inredningar. Efter 70-80-talen har bok, björk, körsbär och ask etablerat sig på den svenska marknaden. Det har även varit en liten trend med valnöt. Ek har hela tiden varit ett av de populäraste träslagen i Sverige. Förutom en varmare känsla ger träfanér en helt unik yta då inga träd är exakt likadana.

– Många har svårt att se skillnad på träfanér och laminat, som är det material som konkurrerar mest med träfanér. Därför kan det vara värt att poängtera att laminat består av en fotograferad yta som innehåller kemikalier och plast. När man tillverkar fanér lägger man trät i vatten för att sedan skära det i tunna skikt. Inga tillsatser används. Det gör också att det inte släpper ifrån sig några giftiga ämnen. Med tanke på att trä även är förnyelsebart, så är det den mest miljövänliga produkten man kan använda. För att tydligt skilja fanér från laminat ökar efterfrågan på rustik vintage fanér, där det känns på ytan att det är äkta trä, berättar Ragne Jonsson vidare.

Del av Danzer
AB Sydfanér, med säte i Vaggeryd, ingår i företagsgruppen Danzer med ca 3.000 anställda världen över och produktionsanläggningar i Tjeckien, Frankrike och USA. Sydfanér säljer framför allt till den svenska marknaden, men även en del till Danmark, Norge och Estland. Företaget har cirka 50 träslag i lagret i Vaggeryd. Genom Danzer har det dock tillgång till 200 träslag.

De flesta träslagen som Sydfanér säljer kommer från Nordamerika och Europa. Trät är FSC-certifierat, vilket innebär att avverkningen sker på ett kontrollerat och hållbart sätt. Att möbelindustrin skulle vara den största boven bakom skogsskövling, särskilt av regnskog, stämmer inte alls enligt Ragne Jonsson.

– Endast 2-3 % av avverkningen går till möbler. Det stora problemet bakom skövlingen av regnskog är att den bränns ner för att bli åkermark. Efter ett par års odling är dock marken rena öknen.

Det enda ädelträ som Sydfanér säljer är mahogny som kommer från Danzers egna skogar i Kongobäckenet, i västra delen av centrala Afrika. Företaget tar också ett socialt ansvar genom att bygga skolor och sjukhus i området.

– Mahogny står för en väldigt liten del, 3-4 %, av vår totala försäljning. Vi följer även EU Timber Regulation (EUTR) som tillkommit för att stoppa införseln av olagligt avverkat virke till EU, avslutar Ragne Jonsson.


Jönköping SNL 2015-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-5

Huvudtema: Jönköping
Region Jönköpings län – för ett bra liv i en attraktiv region

Region Jönköpings län bildades vid årsskiftet 2014/2015, men värdegrunden för hur regionen ska arbeta och vidareutveckla sin verksamhet har funnits länge. Allt kretsar kring att skapa en ökad attraktionskraft för Sveriges sjätte största region ...

Back to top