Framtidens fabrik kräver ny kompetens

För att säkerställa kompetensförsörjningen har Husqvarna AB valt att vara mycket aktiva inom Teknikcollege lokalt. Att ungdomar väljer en framtid inom tillverkningsindustrin är oerhört viktigt, inte bara för Husqvarna AB utan för länet i stort.

Husqvarna AB är Jönköpings läns största enskilda arbetsgivare med ca 1.400 anställda vid siten i Huskvarna varav ca hälften arbetar inom produktion. Just nu ställer fabriken i Huskvarna om verksamheten till en mer automatiserad produktion.

– Det handlar mycket om att effektivisera våra processer för att skapa utrymme för expansion och för att sänka tillverkningskostnaden. Vi är så pass stora att vi alltid behöver nya medarbetare som vill vara med och utveckla företaget. Vi har lediga jobb men det är svårt att hitta personer med rätt kvalifikation. Det här är ett växande problem för oss, säger Anders Lilja, fabrikschef för Huskvarna Manufacturing.
För Husqvarna AB är det jätteviktigt att få ungdomar intresserade av teknik. Därför är företaget mycket engagerat i Teknikcollege. Anders Lilja är till exempel ordförande i Teknikcolleges regionala styrgrupp.
– Vi måste utbilda ungdomarna så att de kan köra fabriken i framtiden. Vi behöver alltid fler med goda kunskaper inom Automation, CNC, CAD/CAM, plåtbearbetning, konstruktion, svetsning och design- och produktutveckling när vi väljer att investera och i våra förbättringsprojekt. Därför är det betydelsefullt att vi har ett välfungerande Teknikcollege i Jönköpingsregionen. Vår uppgift i Teknikcollege är att säkerställa att lärarna har rätt kompetens och att eleverna har tillgång till rätt utrustning. Vi ska också skapa intresse för teknik hos våra barn och ungdomar. Det ser vi till genom ett bra samarbete med både skolledning och politiker.

Sveriges starkaste tillverkningsdistrikt
På Teknikcollege kan man läsa Teknikprogrammet, Industritekniska programmet och Automationsprogrammet. Utbildningarna ger den nödvändiga kompetensen för många befattningar inom industrin. Till exempel produktionstekniker, ledare, processtekniker, CNC-operatör, svetsare, logistiker med flera.

– För att eleverna ska veta vad det innebär att arbeta inom industrin kan vi även erbjuda praktikplatser och sommarjobb. På det sättet slår vi hål på en del fördomar om industriarbete. Till exempel att det skulle vara smutsigt och bullrigt med monotona arbetsuppgifter i en dålig och farlig arbetsmiljö. Det stämmer inte, säger Anders Lilja.
Att ungdomar lokalt väljer en framtid inom tillverkningsindustrin är viktigt både för Husqvarna AB och för hela länet.
– Jönköpings län är landets starkaste tillverkningsdistrikt med 25 % av arbetskraften engagerad. Det är dubbelt så hög andel som riket i stort. Därför är också arbetslösheten lägre här än på andra håll. Men vi ska inte vara nöjda med detta. Ska regionen utvecklas är det viktigt att fler ungdomar väljer rätt program i gymnasiet. Teknikcollege hade lätt kunnat fördubbla sin volym och ungdomarna hade fortfarande haft de bästa chanserna till arbete, säger Anders Lilja.
Han uppmanar därför de som ska välja gymnasieskola att välja Teknikcollege.

– Det ger en bra start och har man väl fått in en fot på ett större tillverkningsföretag i regionen finns det alltid goda chanser att avancera, antingen som ledare eller i en specialistroll. Globalt har Husqvarna Group 15.000 anställda i väldigt många länder på alla kontinenter, så det finns även alla möjligheter att göra en internationell karriär, säger han avslutningsvis.


Jönköping SNL 2015-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-5

Huvudtema: Jönköping
Region Jönköpings län – för ett bra liv i en attraktiv region

Region Jönköpings län bildades vid årsskiftet 2014/2015, men värdegrunden för hur regionen ska arbeta och vidareutveckla sin verksamhet har funnits länge. Allt kretsar kring att skapa en ökad attraktionskraft för Sveriges sjätte största region ...

Back to top