Tranås Energi vågar gå mot strömmen

Tranås Energi var tidigt ute med egen, förnybar kraftproduktion. Företaget driver sedan länge tre vattenkraftverk, förvisso i mindre storlek om man jämför med de största i landet, men likväl med produktion som tillsammans med två kraftvärmeblock tryggar stora delar av behovet i Tranås med omnejd.

Egen kraftproduktion ger Tranås Energi, som fortfarande är ett litet energibolag med nationella mått mätt, en stark ställning på marknaden. Att man dessutom satsar på miljöförbättrande åtgärder bidrar också till ett växande intresse för företagets tjänster.
– I en av våra kraftanläggningar finns inbyggda system som tillåter fisken att vandra genom kraftverket utan att skadas och vi planerar för motsvarande även i de två andra kraftverkenVi bedriver ett mycket målmedvetet miljöarbete och för vår storlek så är det nära nog unikt, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.
Organisationen Älvräddarna har uppmärksammat de insatser som Tranås Energi har gjort hittills genom att tilldela en miljödiplomering, en utmärkelse som det lilla energibolaget fortfarande är ensamma om att ha i Sverige.

Går mot strömmen
Miljöinsatser har länge präglat Tranås Energi vilket också ger uttryck i att den egenproducerade elkraften är märkt med Bra miljöval efter Naturskyddsföreningens tuffa kriterier. Åtskilligt har investerats för att främja miljöarbetet ytterligare, något som bland annat har uppmärksammats i tidningen Fiskjournalen.
– Vi har till och med på eget initiativ ändrat en vattendom gällande en av kraftstationerna så att vi släpper förbi mer vatten än vad den gamla domen angav, informerar Niklas Johansson. Detta är anmärkningsvärt ur flera avseenden eftersom energiproducenter vanligtvis brukar vidta sådana åtgärder först efter ha blivit påtvingade. Vi har dock valt att gå mot strömmen och vidta en ganska kostsam åtgärd självmant och ur miljöhänsyn.
Miljöengagemanget uppmärksammas av fritidsfiskare och miljöfantaster, men även av kunderna. Faktum är att Tranås Energi har fått nya kunder baserat på den skarpa miljöprägeln som företaget står för.
– Vi är väl medvetna om att många uppskattar att vi driver verksamheten med fokus på samhälls- och miljöfrågor. Det är något vi alltid kommer att prioritera och vidareutveckla, tillägger Niklas.

Framtida investeringar för miljön
Utvecklingen framåt går i miljöns tecken. Tranås Energi har därför investerat 340 miljoner kronor i ett kraftvärmeverk, en för ett bolag i den här storleken gigantisk investering och för övrigt den största i företagets historia hittills.
– Med kraftvärmeverket har vi ökat den förnybara elproduktionen från 9000 till 37 000 MWh per år, vilket motsvarar cirka 25 procent av elbehovet i Tranås, informerar Niklas.
Kraftvärmeverket producerar värme och el med förnybara biobränslen. Närmare bestämt rester från skogsindustrin där huvudelen kommer från närregionen. Fjärrvärmen är väl utbyggd sedan tidigare i Tranås men det finns också en kvarstående potential för fortsatt expansion.
– Vi kommer att fortsätta investera för miljön. Bland annat så tittar vi på att återstarta vattenkraftproduktion i Svartån i centrala Tranås där vi har vårt kontor. Här är i så fall en så kallad skruvteknik aktuell som tillåter fiskar att vandra mellan bladen. Återupptagandet av kraftverket är en symbolisk åtgärd som markerar vår framtidstro och att vi alltid kommer att prioritera god miljöhänsyn, säger Niklas Johansson avslutningsvis.


Jönköping SNL 2015-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-5

Huvudtema: Jönköping
Region Jönköpings län – för ett bra liv i en attraktiv region

Region Jönköpings län bildades vid årsskiftet 2014/2015, men värdegrunden för hur regionen ska arbeta och vidareutveckla sin verksamhet har funnits länge. Allt kretsar kring att skapa en ökad attraktionskraft för Sveriges sjätte största region ...

Back to top