Gränslöst samarbete gäller för HallandsHamnar

Sveriges yngsta hamnbolag HallandsHamnar AB, bildat i januari 2013, tror på samverkan i alla led. Genom att slå ihop hamnarna i Varberg respektive Halmstad till en och samma organisation har man lyckats skapa synergieffekter som gynnar hela Västsverige och som samtidigt lyfter ett antal samverkansregioner, däribland Småland, som har Halland som strategisk utgångspunkt för import/export.

Emil Vranjancu, kommersiell chef HallandsHamnar, tror på en fortsatt stark utveckling för såväl det nya hamnbolaget som för svensk industri. Under de senaste åren har intresset för både Halmstad och Varberg skjutit i höjden, i alla fall när man talar om attraktiva logistiklägen.
– Det märks tydligt att fler inser vilka fördelar vi kan erbjuda från HallandsHamnars sida. Vi har lyckats knyta långvariga samarbeten med några av landets starkaste industriregioner. Via järnvägen når gods som går till och från industritunga regioner som exempelvis Småland oss i Halland på ett effektivt sätt. Dessutom investeras det mycket i vår närregion vilket också får en märkbar effekt på våra volymer, förklarar Emil.

Lyssnar på kunderna
Varberg är en av Sveriges främsta utskeppningshamnar för trä- och pappersindustrin med en årsvolym som idag överstiger en miljon kubikmeter. Större volymer är dessutom att vänta med tanke på de investeringar som görs av nyckelaktörer som Värö bruk, Derome, Vidaguppen och Varberg Timber.
Halmstad har efter en turbulent tid lyckats etablera en starkare ställning som bulk- och containerhamn. Enligt Vranjancu har HallandsHamnar en hög kapacitet när det gäller service, något som kunderna uppmärksammar gång på gång.
– Vi är tillräckligt små för att vara personliga och våra kunder kan alltid få tag på oss. Vår tillgänglighet är unik. För sju år sedan hade vi ingen containertrafik alls, och idag är vi Sveriges fjärde största containerhamn. Det kan tolkas som ett kvitto på att vi lyssnar på våra kunder och utvecklar de tjänster och den service som efterfrågas.

Större marknadsområde utanför Halland
Varberg har redan tagit tätpositionen när det gäller skogsprodukter. Emil Vranjancu avslöjar att HallandsHamnar dessutom undersöker alternativ med tågpendlar från Norrland för att på sikt kunna skeppa mer svensk skogsråvara. För att säkra framtida volymer ökar även projektlaster och containertrafik från Varberg, något som även gynnar Halmstad som möter upp med kompletterande kapacitet på den fronten.
Halmstad har i sin tur en stor utvecklingspotential framförallt när det gäller bulk- och containertrafik. Sedan slutet av september har Halmstad fem containeranlöp i veckan.
– Vårt marknadsområde har blivit större även utanför Halland, och det är här vi ser den största utvecklingspotentialen för framtiden. Vi är bra på att se flöden och bygga effektiva system kring det. Det betyder att vi möter marknadens behov med en unik lösning bestående av flera olika samverkande transportsätt och 3PL-lösningar, konstaterar Emil.
HallandsHamnar vill ta upp utvecklingen av Halmstad-Nässjöbanan i den nationella planen för järnvägen. Samtidigt görs mångmiljoninvesteringar i både Varberg och Halmstad för att rusta upp och vidareutveckla hamnområdet. Tillsammans med näringslivet, såväl i Halland som utanför, ser HallandsHamnar en mycket ljus framtid.


Halmstad SNL 2015-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-5

Huvudtema: Halmstad
Dukat bord för företagare i Halmstad

Halmstad är en kommun med ett rikt och varierat näringsliv. Här finns cirka 9000 företag och flera statliga, regionala och kommunala arbetsgivare. Vi vill ge service till våra företagare och det vi erbjuder är en välkomponerad MENY.

Back to top