Framtidens lastpall finns redan idag

En lastpall kan förändra en hel bransch. Det är Tobias Josefson på IP-Group fast övertygad om. Företagets egenutvecklade och patenterade lastpall, Miljöpallen, har redan vunnit flera prestigefyllda internationella utmärkelser. Miljöpallen bidrar nämligen till en bättre ekonomi, minskad miljöbelastning och en säkrare arbetsmiljö – den är med andra ord en viktig del av framtidens hållbara transportlösning.

Svensk innovationskraft och entreprenörsanda avspeglar sig i kunskapsföretaget IP-Group från Halmstad som står bakom den prisbelönta Miljöpallen. Företaget företräder en innovation som vidareutvecklats och förfinats under de senaste tio åren, en produkt som verkligen ligger i tiden med tanke på den heta debatten kring klimatförändringar.

Hemligheten bakom Miljöpallen
Många företag inom logistikbranschen är omedvetna om den egentliga totalkostnaden för en vanlig träpall. Det är en väletablerad produkt som används i princip överallt där man behöver lagra och transportera volymprodukter eller större varor. Miljöpallen är dock ett konkurrenskraftigt alternativ som sparar stora resurser över tid.
– Hemligheten ligger i att Miljöpallen på en och samma gång bidrar till bättre ekonomi, bättre miljö och bättre arbetsmiljö. Det handlar om 40 procent färre returtransporter, minst 40 procent bättre staplingsbarhet, 40 procent minskad vikt, 40 procent minskade koldioxidutsläpp och 100 procent återvinning och återanvändning, informerar Tobias Josefson, vd IP-Group.
Miljöpallen, som tillverkas i 100 procent återvinningsbar plast, bidrar med andra ord till en betydligt bättre totalekonomi jämfört med den konventionella träpallen. Ju större volymer – desto högre besparingsmöjligheter finns att uppnå. Investeringskostnaden är förvisso något högre för Miljöpallen, men i gengäld är dess livslängd och återvinningsbarhet oslagbara.
Dessutom bidrar Miljöpallen till lägre svinn eftersom den är märkt och loggad på ett sätt som minimerar stöldbegärligheten. Miljöpallen kan även reproduceras flera gånger om då returnerade pallar mals ner och allt material går att återvinna och omvandla till nya pallar.

Mer minimalism lönar sig
I snart 20 år har IP-Group fokuserat på att kostnadsreducera kundernas transporter med hjälp av smarta och miljövänliga emballageprodukter.
För att bidra till en bättre ekonomi i kundernas verksamheter har företaget utvecklat ett eget koncept kring lagring och logistik – IP-Group Concept. Det fungerar som ett komplett affärsstöd för logistiken med rådgivning, behovsanalys och kostnadskalkyl. IP-Group tar därefter fram ett för kunden skräddarsytt koncept där Miljöpallen ingår.
Miljöpallen kan med fördel implementeras i befintliga logistiksystem och kan även kompletteras med det övriga sortimentet, bland annat Miljöpack som utgör väggar och lock för Miljöpallen. Samtliga produkter har utvecklats under parollen – Mer minimalism till transport- och lagerbranschen, och det löper även som en röd tråd i framtida projekt inom IP-Group.


Halmstad SNL 2015-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-5

Huvudtema: Halmstad
Dukat bord för företagare i Halmstad

Halmstad är en kommun med ett rikt och varierat näringsliv. Här finns cirka 9000 företag och flera statliga, regionala och kommunala arbetsgivare. Vi vill ge service till våra företagare och det vi erbjuder är en välkomponerad MENY.

Back to top