Bulktransportör med känsla för mjuka värden

För Bulk & Tank i Halmstad är personalen den viktigaste tillgången. Verksamheten etablerades av Thomas och Åsa Wigroth för drygt tio år sedan och har haft en stadig tillväxt sedan dess.

För Bulk & Tank började det med att Thomas engagerade sig i olika bulkuppdrag vid sidan av sin anställning som slamsugningschaufför. Att ta steget och satsa på något eget föll sig naturligt eftersom både Thomas och Åsa med åren hade byggt upp ett expansivt kontaktnät i sydvästra Sverige, behovet av framförallt bulktransporter var påfallande tydligt och på den vägen bar det framåt.
– Vi har haft en lyckosam tillväxt sedan starten, konstaterar Thomas. Vi har valt att gå vår egen väg och agera annorlunda. Vi fokuserar i första hand på kundens krav och önskemål. Det krävs då att vår personal är duktig och flexibel.

Fokuserar på trivsel och hälsa
En av de största utmaningarna inom transportbranschen är en ständig jakt efter lägsta pris. Det gäller inte minst inom bygg- och konstruktionsbranschen där Bulk & Tank opererar. Pulvermaterial såsom cement, kalk och flygaska är de vanligast förekommande typerna av last, även om det inom Bulk & Tank finns intresse och kapacitet för andra kategorier av material också.
– Fokus ligger först och främst på våra kunder. Vår främsta tillgång för att tillgodose kundernas behov är våra målmedvetna chaufförer, de utgör ett viktigt konkurrensmedel för oss. Visst ställer vi höga krav på dem, men de vet också att vi ställer upp för dem när det så behövs. Engagerade och duktiga chaufförer är minst lika viktigt som välskötta och rena bilar samt inte minst att ha roligt på jobbet, fortsätter Thomas Wigroth, som fortfarande själv är involverad i den operativa verksamheten genom att köra bulkbil flera gånger i veckan.

Lägsta pris är inte allt
För Bulk & Tank är det lika viktigt att värna om miljö och klimat som om arbetsmiljö och personalhälsa. Tack vare det breda nätverket och samarbetet med andra åkerier kan Bulk & Tank lösa det mesta som gäller pulvertransporter på ett effektivt och miljömässigt fördelaktigt sätt.
Samtidigt är Bulk & Tank prismässigt konkurrenskraftiga, men som Thomas poängterar är en strävan enbart efter lägsta pris inte allt:
– Precis som alla andra strävar vi efter att uppnå en god lönsamhet som leder till ytterligare tillväxt. De kunder som uppskattar oss mest är de som ställer högst krav – vi vet att vi kan möta dem och det är vår lojala personals förtjänst.
Företaget har nu projekt på gång som kan generera nya möjligheter på sikt. Som avslutning rundar Thomas av med:
– Vi räknar hellre på nya flöden än på transporter som redan sedan länge har en transportör, såvida inte de är missnöjda med sin nuvarande leverantör och vill byta. Vi kan tacka nej till transportuppdrag om det inte stämmer alls för våra flöden. Det finns en hel del duktiga kollegor i branschen som vi då kan hänvisa till.


Halmstad SNL 2015-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-5

Huvudtema: Halmstad
Dukat bord för företagare i Halmstad

Halmstad är en kommun med ett rikt och varierat näringsliv. Här finns cirka 9000 företag och flera statliga, regionala och kommunala arbetsgivare. Vi vill ge service till våra företagare och det vi erbjuder är en välkomponerad MENY.

Back to top