Näringsliv 2015-4

Förnybar energi/Vind 2015 SNL 2015-4 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Förnybar energi/Vind 2015
Vindkraft kan möta tuffa mål – men utmaningar måste ses över

Sverige har antagit tuffa utbyggnadsmål när det gäller förnybar el. Tillsammans med Norge har vårt land en målsättning att bygga 26,4 TWh förnybar el till 2020 inom elcertifikatssystemet. Vindkraften förväntas stå för en stor del av denna utbyggnad, men samtidigt oroar sig investerarna för sviktande elpriser ...

Artiklar i detta nummer
Back to top