Teknik och utomhuspedagogik lyfter kunskapsnivån i Kinda kommun

Dagens gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar måste matchas mot arbetsmarknadens behov i högre utsträckning. Svenska företag konkurrerar på global nivå och det öppnar möjligheter – men innebär även utmaningar. Kompetensfrågan är central för att lösa de största utmaningarna, det gäller alla branscher men blir specifikt tydligt inom teknikorienterade områden.

Kinda Lärcentrum tar fasta på den nya tidens arbetsmarknadsrelaterade utmaningar och söker integrera en skarp näringslivsanknytning i samtliga utbildningsprogram och kurser. Det gäller allt från gymnasieprogram och vuxenutbildning till arbetsmarknadsrelaterade kurser och uppdragsutbildningar.
– De långsiktiga målen är att skapa ökad sysselsättning och samtidigt bidra till regionens konkurrenskraft. Utbildning och kompetensutveckling är en nyckelfråga i båda fallen. Genom att vara en mötesplats för utbildningsfrågor kan vi också agera mäklare och motor för tillväxt i vår region, säger rektor Vivica Ekedal.
De tre M:en, Möteplats, Mäklare och Motor, återspeglas även i Kinda Lärcentrums vision.

Vårdar näringslivsrelationer
Kinda Lärcentrum består av två enheter som båda är centralt belägna med god tillgänglighet i hjärtat av Kisa. Vid Örnen, strax intill resecentrum, samordnas den kommunala vuxenutbildningen, vård- och omsorgsutbildningen samt utbildning i svenska för invandrare. Här finns även studie- och yrkesvägledning samt en organisation för EU-finansierad utbildning i utomhuspedagogik.
De gymnasiala programmen finns vid Teknikcollege Allhamra som ligger strax söder om resecentrum. Inom ramarna för Teknikcollege erbjuds Industritekniska programmet samt vuxenutbildning med koppling till industrin.
– En stark relation till det regionala näringslivet är grundläggande för att få certifieras som Teknikcollege, och inom vår organisation vårdas den relationen dagligen genom olika projekt, studiebesök, arbetsplatsförlagd utbildning samt även genom att erbjuda uppdragsutbildning mot näringslivet, upplyser biträdande rektor Robert Obing.

Utmärkande med utomhuspedagogik
Att både Växtkraft och Nyföretagarcentrum verkar i samma lokaler som Kinda Lärcentrums verksamhet inom Örnen banar väg för nya samarbeten och ger goda förutsättningar för att integrera entreprenörskap i utbildningsutbudet.
Ett annat kunskapsområde som utvecklats under en längre tid och som särskiljer Kinda Lärcentrum från andra aktörer är utomhuspedagogik.
– Outdoor Education är ett program som vi hittills bedrivit under tio års tid med hjälp av EU-finansering. Programmet har en stark internationell prägel där vi bland annat har anordnat utbildningar i Portugal, Skottland och Tjeckien. Vi har nu ytterligare planer på att utveckla nya samarbeten inom utomhuspedagogik och tydliggöra vår kompetens inom området, berättar Vivica Ekedal.

Nya möjligheter
Utomhuspedagogik har utvecklats till ett styrkeområde för hela Kinda kommun. Vid Kinda Lärcentrum funderar man nu vidare på vilka andra områden som kan lyftas för framtiden.
– Vi måste tydliggöra vilka värden vi kan konkurrera med för att stärka vår kommun, våra invånare och vårt näringsliv. Vi har många idéer, bland annat när det gäller att ta vara på vår fantastiska natur och kombinera det med ny teknik. Här finns en stor utvecklingspotential för framtiden – inte minst med koppling till industriteknik, menar Robert Obing.


Östergötland SNL 2015-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-3

Huvudtema: Östergötland
Östergötlands landshövding guidar genom industriarv och teknisk utveckling

Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson marknadsför gärna regionens näringsliv som ”snabbväxande och intressant med många olika spetsområden”. Några av världens mest kända varumärken har en stark förankring i Östergötland, där Saab, Siemens Industrial Turbomachinery, Toyota Materials Handling och Ericsson bara är ett fåtal exempel.

Back to top