Nå marknaden fortare tillsammans med Almi

Almi hjälper till att bära goda idéer genom utvecklingsstadiet och ända fram till framgång på marknaden. Genom att erbjuda ett heltäckande sortiment av finanseringstjänster, inklusive allt från nyetablering och utveckling av innovationer till nylansering och produktutveckling i befintliga företag, ser Almi till att stärka Östergötland som kunskapsintensiv region.

Almi är sedan länge en av näringslivets viktigaste samarbetspartners, både i Östergötland och nationellt. Almi bidrar med rådgivning, lån och riskkapital, och erbjuder således några av de absolut viktigaste ingredienserna för att lyckas ta en god idé från innovationsstadiet till marknaden. Nu har det dessutom lanserats en ny produkt i det breda lånesortimentet i form av ett nytt innovationslån.

Avgörande för nästa steg
Almis affärsidé går ut på att skapa tillväxt inom det lokala, regionala och nationella näringslivet. För de flesta nya företag krävs en mer eller mindre kostsam utvecklingsfas innan man når marknaden. Ibland finansieras den med hjälp av riskkapital, men ofta behöver de unga företagen låna pengar för att utveckla sina idéer.
Almi erbjuder därför både innovationslån samt förstudiemedel för företag som vill utveckla en innovation. Ett av kraven är att produkten, tjänsten eller processen ska ha ett nyhetsvärde och dessutom anses vara kommersiellt gångbar genom att svara mot den efterfrågan som finns på marknaden. Förstudiemedel kan även erbjudas privatpersoner som står inför en företagsetablering baserat på sin innovation.
– Kännetecknande för oss är att vi stöttar i lägen då det kan vara svårt att få finansering från annat håll. Vårt engagemang är ofta avgörande för att ett företag ska kunna komma vidare med sin idé och på sikt kunna etablera sig eller sitt nya erbjudande på marknaden, säger Mats Philipsson, vd på Almi i Östergötland.

Även för etablerade företag
Även etablerade företag kan behöva låna för att skapa ökad tillväxt, det kan vara vid en nylansering eller under någon annan form av förändring. Oavsett om det gäller nyetablerade eller expansiva marknadsetablerade företag så har Almi lånelösningar som kan bidra till att lyfta verksamheten till nästa nivå.
Almi erbjuder även kombinerade lånelösningar tillsammans med andra finansiärer, exempelvis banker. Vid en nyinvestering, i ny utrustning, maskiner, verksamhetsfastigheter mm kan Almi komplettera bankens lån för att hitta en finansiell lösning.

Nytt lån passar kunskapsintensiva Östergötland
Från och med januari i år har Almi en ny produkt i lånesortimentet. Numera kan innovativa företag även söka ett så kallat tillväxtlån, det gäller framförallt etablerade företag som får låna från 250 000 kronor och uppåt för att vidareutveckla sina verksamheter. Almi tar max 80 procent av investeringskostnaden, resten får företagen antingen låna av bank eller investera med egna medel.
Erbjudandet har utvecklats för att öka innovationskraften i svenska företag. Hittills har över 100 företag fått låna pengar via det nya konceptet, varav cirka en tiondel i Östergötland.
– Eftersom Östergötland är ett kunskapsintensivt län så kommer vi med stor sannolikhet att se en större efterfrågan på det nya lånet inom kort. Det finns väldigt många innovationsdrivna företag i regionen, och det kommer nya avknoppningar från universitetet och företag hela tiden. Vi ser mycket positivt på utvecklingen framåt, konstaterar Mats Philipsson som avslutning.


Östergötland SNL 2015-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-3

Huvudtema: Östergötland
Östergötlands landshövding guidar genom industriarv och teknisk utveckling

Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson marknadsför gärna regionens näringsliv som ”snabbväxande och intressant med många olika spetsområden”. Några av världens mest kända varumärken har en stark förankring i Östergötland, där Saab, Siemens Industrial Turbomachinery, Toyota Materials Handling och Ericsson bara är ett fåtal exempel.

Back to top