Nya perspektiv för Motala

En ökande befolkning, fler företag än någonsin och ett nyföretagande som kraftigt pekar uppåt i Motala. Mellan 2013 – 2014 kunde en ökning på 12 procent rapporteras, och förväntningarna är fortsatt höga även för kommande år. En teori bakom framgångarna är att Motala har ett starkt varumärke som Östergötlands sjöstad. En annan är att framgångsrika företag skapar ringar på vattnet och lockar nya företag till orten.

Motala har mycket skarpa värden att konkurrera med. Bilden av Motala är positiv med ett varumärke som känns igen över hela Sverige och även internationellt. Motala är Östergötlands sjöstad och associeras bland annat med internationellt uppmärksammade evenemang som Vätternrundan samt i år även för VM i Triathlon. Motala förknippas även med vatten, vacker natur och god livskvalitet. En plats där människor vill bo och verka, helt enkelt.

Företagarnas näringslivsbolag
Förutsättningarna är verkligen bästa tänkbara. Det vet de företag som redan finns etablerade i Motala, och det vet även företag som är på väg in. I Motala har cirka 250 företag bildat ett näringslivsbolag som kommunen stöttar genom att köpa de tjänster som erbjuds.
– Idag har vi nya utmaningar som exempelvis långa bostadsköer. Fler söker sig till Motala och det är positivt, men vi måste samtidigt ta hand om alla som kommer hit på ett bra sätt. För att upprätthålla en god service behöver vi starka och expansiva företag. Att företagen själva har tagit initiativ och bildat ett näringslivsbolag är naturligtvis oerhört positivt, säger Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande i Motala.
Näringslivsbolaget går under namnet Tillväxt Motala AB och arbetar framförallt med fem mätbara indikatorer för tillväxt. De två första omfattar antalet nystartade företag samt det totala antalet företag i kommunen. Den tredje indikatorn är befolkningsökning som kan härledas till ett ökat företagande och den fjärde omfattar ökad omsättning inom turist- och besöksnäringen. Den sista och kanske mest grundläggande indikatorn är kännedomen och attraktionskraften kring varumärket Motala, Östergötlands sjöstad.
– Vi vet att Motalas varumärke är välkänt både lokalt och långt utanför Östergötlands gränser. Ett konkret exempel som lyfter Motala som varumärke är att vi nu får en bro över Motalaviken. Det har vi väntat på väldigt länge, och att det nu blir verklighet illustrerar att det finns en stark framtidstro här, säger Joakim Ljungqvist, vd på Tillväxt Motala AB.

Motalas nya perspektiv
Den nya bron har öppnat Motala ur helt nya perspektiv. Det ligger väl i linje med Motalas näringslivsstruktur, som möjligheter under åren har förändrats och utvecklats för att möta nya marknadskrav. Från att ha varit starkt dominerat av ett fåtal stora industrier har Motalas näringsliv genomgått en förändring där flera nya nischer vuxit fram.
Bland de starkaste nischerna finns vård och omsorg, tillverkningsindustri och tjänstesektorn. Motala har en enorm attraktionskraft både som boende- och besökskommun. Det var i Motala som Göta Kanal började byggas, och därför ses Motala fortfarande som kanalens huvudstad. Motala har även mycket väletablerade traditioner som inte minst tydliggörs genom Vätternrundan som i år firar 50 år. Varamobaden, Nordens största insjöbad, är ytterligare ett starkt varumärke som kan vidareutvecklas ännu mer.
– Vi har mycket goda förutsättningar för tillväxt och det ska vi ta vara på genom samarbetet som skapat näringslivsbolaget. Vi kommer att växla upp och göra flera större satsningar under kommande år, sporrade av tidigare framgångar och utmärkelser som Svenska Publishing-Priset samt Placebrander of the Year som vi också blivit nominerade till, avslutar Joakim Ljungqvist.


Östergötland SNL 2015-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-3

Huvudtema: Östergötland
Östergötlands landshövding guidar genom industriarv och teknisk utveckling

Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson marknadsför gärna regionens näringsliv som ”snabbväxande och intressant med många olika spetsområden”. Några av världens mest kända varumärken har en stark förankring i Östergötland, där Saab, Siemens Industrial Turbomachinery, Toyota Materials Handling och Ericsson bara är ett fåtal exempel.

Back to top