Åtvidaberg – kommunen med framåtanda

Sedan 2010 lever Åtvidaberg efter devisen ”Kommunen med framåtanda”. Kommunen tog fram en ny vision och myntade devisen i tät samverkan med näringslivet, invånarna och flertalet ideella föreningar. Debatten kring framtidsvisionen stod öppen för alla som ville delta, och resultatet står i centrum nu när Åtvidaberg går vidare med ledord som stolthet och gemensamt ansvar, samt bra vardagsliv och trygghet.

Utvecklingen av det hållbara samhället är allas ansvar, anser man i Åtvidaberg. Invånare, företag och kommunen – alla ska bidra till att bygga en långsiktigt hållbar framtid där man känner stolthet och ett gemensamt ansvar.
– Vi har en historia att vara stolta över. Åtvidaberg hade en av Sveriges viktigaste koppargruvor och det är ett arv som vi fortfarande kan spinna vidare på i form av kulturella upplevelser. För att fånga upp det byggs ett nytt kulturcentrum där nutid ska möta vår historia, det är något vi hyser stora förhoppningar inför, berättar kommunstyrelsens ordförande Elisabet Edlund.

Sveriges tryggaste kommun
Åtvidabergarna kan också känna stor stolthet över att bo i en av Sveriges tryggaste kommuner. Enligt färsk statistik hamnar Åtvidaberg bland landets 15 tryggaste kommuner. Här spelar aktiva och engagerade invånare en huvudroll, enligt kommunalråd Magnus Hesse:
– Vi har ett mycket aktivt föreningsliv som drivs av eldsjälar runtom i kommunen. Det har skapat en unik gemenskap där alla kan hitta en meningsfull sysselsättning. Grundläggande för att skapa trygghet är att skapa en aktiv fritid så tidigt som möjligt, och vi är stolta över att kunna visa goda exempel på det här i Åtvidaberg.
Dessutom anses skolan i Åtvidaberg vara bäst i landet på att samverka med näringslivet, vilket det också finns statistik som understryker.

Allt talar för tillväxt
Åtvidaberg tycks ha det väl förspänt i fråga om bra grunder för samverkan. Lägg därtill att kommunen har ett mycket attraktivt läge med närhet både till kust och stad, bra boendemöjligheter till attraktiva priser samt fantastiska pendlingsmöjligheter med en välutbyggd infrastruktur. Allt talar för tillväxt.
– Vi ser en trend med ett ökande antal hemvändare nu, avslöjar Elisabet Edlund. Att man fått växa upp i en trygg miljö med många goda minnen är naturligtvis en starkt bidragande faktor till att man väljer att komma tillbaka till Åtvidaberg efter några års studier och/eller arbete på annan ort.
Åtvidabergs kommun har även satt upp specifika mål för ekonomi och hållbarhet, återigen grundat på gemensamt ansvar från invånare, företag och kommunen.
– Vi har tydliga miljömål. Vi ska vara en av landets främsta kommuner när det gäller att minska koldioxidutsläpp som exempel. Nya satsningar på den fronten är bland annat det nya reningsverket som färdigställdes 2013, nästa steg är ett nytt avloppsverk som ska vara klart nästa år. Vi kommer även att satsa på elbilar inom kommunens organisation, berättar Robert Bredberg, kommunchef.

Utvecklingsfrågorna är prioriterade
Flera års arbete har resulterat i att Åtvidaberg idag tillhör de främsta kommunerna i landet när man talar om lokalt företagsklimat. Allt hänger ihop, eftersom en väl fungerande kommunal verksamhet fordrar en sund ekonomi. Att företag går bra är en förutsättning för att växa. Det i sin tur skapar arbetstillfällen som skapar skatteunderlag som är en nödvändighet för kommunen för att kunna erbjuda invånarna en god service.
För framtiden är det allra viktigaste att inte tappa det konstruktiva gemensamma arbetet, utvecklingsfrågorna måste prioriteras. Målsättningen är att bli ännu bättre på alla fronter – för Åtvidaberg som Sveriges tryggaste, mest attraktiva boende- och företagarkommun.


Östergötland SNL 2015-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-3

Huvudtema: Östergötland
Östergötlands landshövding guidar genom industriarv och teknisk utveckling

Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson marknadsför gärna regionens näringsliv som ”snabbväxande och intressant med många olika spetsområden”. Några av världens mest kända varumärken har en stark förankring i Östergötland, där Saab, Siemens Industrial Turbomachinery, Toyota Materials Handling och Ericsson bara är ett fåtal exempel.

Back to top