Luvata växlar upp sin globala organisation

Kan en och samma tillverkare leverera allt från små, lättinstallerade värmare till växthus till avancerade, säkerhetsklassade kylsystem för kärnkraftverk? Med Luvata som partner är svaret ja. Som komplement till marknadens bredaste produktspann avseende värmeväxlare och kylsystem utvecklar Luvata i skrivande stund en spetsigare och mer kundanpassad organisation.

Luvata är ur globalt perspektiv ett mycket mångsidigt och spännande tillverkningsföretag. Det är just bredden i kunderbjudandet som utmärker Luvata, i stort sett alla branscher är i någon form beroende av den teknik och de system som företaget levererar. Med ledord som flexibilitet, kundanpassning, kvalitet, service, innovation och laganda tar Luvata nu ytterligare ett stort kliv in i framtiden.

System utan kompromisser
I den lilla östgötska kommunen Söderköping utvecklas några av världens mest avancerade system för kylning av riktigt stora kraftgeneratorer. Det finns inga kompromisser – den typ av kunder som Luvata levererar till hör till marknadens mest krävande när det gäller kvalitets- och säkerhetskrav.
– Vi är en av väldigt få leverantörer globalt som får leverera till kärnkraftsindustrin. Det ser vi som ett konkret bevis på att det vi utvecklar och tillverkar motsvarar de absolut strängaste kraven, säger Martin Teikmans, vd på Luvata i Söderköping.
I kärnkraftverk finns till exempel stora dieselgeneratorer som startar i händelse av att något oförutsett skulle inträffa. Det livsviktiga backup-systemet måste dock kylas ner, precis som vilken motor som helst. Att Luvata får leverera tekniken för det, integrerat i bärande system för att förhindra olyckor i mycket kritiska processer, talar för sig själv.
Offshoreanläggningar är ett annat stort kundsegment som precis som kraftanläggningar bjuder på utmaningar i form av tuffa miljöer. Havsvatten är till att börja med mycket korrosivt vilket ställer krav på materialval för att komma runt problemet. Offshoreanläggningar platsar också i kategorin kritiska processer, vid olycka kan följderna bli svåra att hantera varpå eliminering av risker är fundamentalt. Det är Luvatas huvudbry och vardag.

Söderköpingsföretaget kan leverera
Höga säkerhetskrav, optimal prestanda och avbrottsfri drift är viktiga aspekter inom kraft- och offshoreindustrin. Men de är lika viktiga inom mer vardagliga områden som vid kylning av bostäder och kontorsfastigheter, serverrum och sjukhus. Rätt inomhusklimat kan vara avgörande för att trygga en viss process – det blir extra tydligt exempelvis i serverrum där fel klimat kan leda till skador på hårdvaran.
– Det som skiljer oss från mängden är att vi anpassar våra produkter och tjänster efter kundernas krav på ett sätt som inte många andra kan leva upp till. Det är ett erbjudande som vi nu arbetar med att intensifiera från Söderköping, som även är globalt centrum för utveckling av vissa nyckelprodukter inom Luvata, upplyser Martin Teikmans.
Ungefär 95 procent av alla Luvatas industriella värmeväxlare för den europeiska marknaden tillverkas i Söderköping. Det finns därmed enligt Martin en fantastisk möjlighet att bygga upp ett Center of Excellence för teknikutveckling inom området just i Söderköping. Spetskompetensen finns redan på plats, liksom riktigt bra produkter och kapacitet för att leverera till marknadens mest krävande industrier. Martin Teikmans sammanfattar Luvatas framtidsutsikter:
– Att vi får tag på spetskompetens är avgörande för att företaget ska kunna vidareutvecklas lokalt i Söderköping. Vi fokuserar mer och mer på den globala marknaden, och eftersom Luvata är en världsledande leverantör av värmeväxlare och kylsystem så finns väldigt goda utvecklingsmöjligheter. Vi fortsätter att bygga på våra styrkor och det vi är bäst på – Luvata kan leverera och det bevisar vi här i Söderköping.


Östergötland SNL 2015-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-3

Huvudtema: Östergötland
Östergötlands landshövding guidar genom industriarv och teknisk utveckling

Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson marknadsför gärna regionens näringsliv som ”snabbväxande och intressant med många olika spetsområden”. Några av världens mest kända varumärken har en stark förankring i Östergötland, där Saab, Siemens Industrial Turbomachinery, Toyota Materials Handling och Ericsson bara är ett fåtal exempel.

Back to top