Östergötlands industri vinner på återvinning

Tekniken för avfallshantering och återvinning utvecklas snabbt och idag går det att ta vara på nästan allt som slängs. Det har till och med utvecklats till en raffinerad och lönsam affär. I takt med att levnadsstandarden förbättras världen över ökar dessvärre även avfallsmängden. Det sätter press på samhället att generera och stötta insatser för avfallsminimering, något som Stena Recycling har arbetat med i drygt 75 år.

Den idag mycket välkände entreprenören Sten Allan Olsson grundade Handelsbolaget Sten A Olsson Metallprodukter i Göteborg 1939. Det blev också startskottet för Stena Recycling samt en rad andra miljö- och samhällsorienterade företag inom Stena Sfären.
Det började i liten skala och där andra såg skräp såg Sten Allan Olsson en affärsmöjlighet. År 2007 fusionerades fyra bolag och bildade Stena Recycling AB och därmed konsoliderades företaget med helhetslösningar för allt inom avfallshantering och återvinning.

Bygger slutna kretslopp
Historiken är fortfarande viktig för dagens Stena Recycling. Företaget har en stark och stabil ägare som hela tiden investerar i nya innovativa lösningar och idéer, allt för att ligga i framkant inom återvinningsbranschen. Det gäller inte minst i Östergötland där Stena Recycling utgör en viktig samarbetspartner framförallt för den tillverkande industrin.
– I Östergötland har vi filialer i Norrköping, Linköping, Skänninge och Nyköping. Samtliga är starka industrinav och vår verksamhet kretsar mycket kring det. Det är med andra ord väldigt skrot- och metalltunga filialer där vi fokuserar på slutna kretslopp, vilket innebär att industrin köper tillbaka materialet efter att vi har sorterat det, förklarar Patric Malmström, filialchef i Norrköping samt Nyköping.

Lönsamhet kräver erfarenhet
Samarbetet är tätt mellan de fyra filialerna, som dessutom präglas av mycket nytänkande med nya filialchefer. Branschen är utan tvekan en framtidsbransch, något som den yngre generationen borde uppmärksamma, enligt Patric.
Tack vare det goda samarbetet mellan filialerna kan man ta vara på, förädla och sälja vidare i stort sett allt material som samlas in. Men det krävs erfarenhet och effektivitet för att det ska bli en lönsam affär.
– Eftersom vi har utvecklat den här typen av tjänster sedan 30-talet finns det oerhört mycket kunskap samlad i vår organisation. Många av våra kunder och samarbetspartners har varit med väldigt länge, tillsammans har vi lyckats utveckla återvinning till en lönsam verksamhet för alla parter.

Storsatsning når Östergötland
På riksnivå har Stena Recyclings ägare, Stena Metall, gjort en av sina största investeringar genom tiderna i samband med att man köpte Pilkingtons fabrikslokaler samt kringliggande mark i Halmstad för ett par år sedan.
I området skapas nu ett omfattande center med framtidens teknik och metoder för effektiv återvinning, något som även gynnar Stena Recycling i Östergötland. Som avslutning säger Patric Malmström:
– En så pass stor investering genererar kringeffekter för alla filialer inom Stena Recycling. Vi ser en tillväxtpotential för egen del eftersom vi redan idag levererar mycket material till Halmstad, förhoppningsvis kan det utvecklas ännu mer framöver.


Östergötland SNL 2015-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-3

Huvudtema: Östergötland
Östergötlands landshövding guidar genom industriarv och teknisk utveckling

Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson marknadsför gärna regionens näringsliv som ”snabbväxande och intressant med många olika spetsområden”. Några av världens mest kända varumärken har en stark förankring i Östergötland, där Saab, Siemens Industrial Turbomachinery, Toyota Materials Handling och Ericsson bara är ett fåtal exempel.

Back to top