Vallonbygden vill sporra flyttkedjor

Finspång är en av Östergötlands starkaste arbetskommuner med många arbetstillfällen och en månsidig, livskraftig industri. Intresset ökar även för Finspång som bostadsort, och då inte bara bland dem som arbetar inom kommunens gränser. En växande bostadskö skapar anledning till nyproduktion och i det närmaste planerar det kommunala bostadsbolaget Vallonbygden för ett 30-tal nya hyresrätter med bästa läge mitt i city.

Det har inte byggts nya hyresrätter i Finspång på väldigt länge men nu visar det kommunala bostadsbolaget framfötterna. Precis intill korsningen mellan Norrköpingsvägen och Finnvedsvägen planerar Vallonbygden för ett punkthus med åtta våningar på tomten där den så kallade Majorsvillan står idag.
Detaljplanarbetet pågår till viss del fortfarande och omfattar knappt 30 lägenheter, företrädelsevis lite mindre men samtidigt yteffektiva lägenheter som lämpar sig för såväl äldre som yngre. Kanske blir det ett förstaboende för en del, eller en välkommen reträtt efter ett långt villaliv för andra. Oavsett vilket så kommer det att bli ett välkommet tillskott på Finspångs bostadsmarknad och en viktig del för att få fart på flyttkedjorna.

Nytt landmärke
I dagsläget är det redan beslutat att det blir SABOs nyckelfärdiga Kombohus, men än så länge är det inte upphandlat. Därmed är det inte heller fastställt vilken av de tre aktörerna som bygger Kombohus, Skanska, Lindbäcks bygg eller NCC, som kommer att bli totalentreprenör för bygget.
Det som står klart är dock att de framtida hyresgästerna kommer att få en strålande utsikt över både Skutbosjön och tätorten, och huset i sig blir tack vare sin lokalisering och sin höjd ett nytt och viktigt landmärke för Finspång.
– Vi har fört en aktiv dialog med Finspångs invånare och konstaterar ett stort intresse för nybygget, kommenterar Jimmy Lundell, marknadschef på Vallonbygden.
Hittills har omkring 150 personer anmält sitt intresse för att flytta in i det nya huset. Att det finns en efterfrågan råder det inga tvivel om, målgruppen blir blandad men företrädelsevis kommer de nya hyresrätterna att attrahera boende som ställer höga krav på tillgänglighet och närhet till kommunikationer, service, affärer och sjukvård.

Planer på mer byggnation finns
På sikt planerar Vallonbygden för fler nya lägenheter i centrum. Mot slutet av 2014 gav kommunfullmäktige klartecken till en ny detaljplan över flera centrala kvarter och därmed öppnades nya möjligheter för Vallonbygden att börja satsa för framtiden. Åttavåningshuset markerar en nystart eftersom det är så pass stort.
– Höghusprojektet presenterades redan för flera år sedan. Det känns väldigt positivt att vi nu kommer vidare med det och vi hoppas på byggstart redan till hösten. Räknar vi med en byggtid på åtminstone åtta månader så kan inflyttning bli aktuell till våren 2016, informerar Jimmy Lundell.
När den nya detaljplanen blir antagen i sin helhet skapar det möjligheter att bygga fler hyresrätter i närheten av höghuset. Den största potentialen finns i det befintliga beståndet där Vallonbygden undersöker möjligheter för att bygga på en eller ett par våningar och därmed skapa några tiotal nya bostäder. Det öppnar dessutom nya möjligheter för att tillgänglighetsanpassa befintliga hyreshus.

Förverkligar kommunens ambition
Kontentan av att det byggs mer i centrum blir ett lyft för stadskärnan, enligt Jimmy Lundell. Som avslutning säger han:
– Arbetsinpendlingen till Finspång ligger på omkring 3200 personer per dag, och om vi kan bidra till att skapa flyttkedjor så kommer det i sin tur att öka möjligheterna för fler att bosätta sig här. Det är en del av kommunens ambition och vi arbetar för att förverkliga den nu.


Östergötland SNL 2015-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-3

Huvudtema: Östergötland
Östergötlands landshövding guidar genom industriarv och teknisk utveckling

Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson marknadsför gärna regionens näringsliv som ”snabbväxande och intressant med många olika spetsområden”. Några av världens mest kända varumärken har en stark förankring i Östergötland, där Saab, Siemens Industrial Turbomachinery, Toyota Materials Handling och Ericsson bara är ett fåtal exempel.

Back to top