Stort tillskott av hyresrätter väntar Söderköping

En nyproduktion omfattande nästan 100 hyresrätter utgör ett mycket stort tillskott i Söderköping. Det allmännyttiga bostadsbolaget Ramunderstaden äger i dagsläget drygt 800 lägenheter runtom i kommunen, beståndet kommer i samband med utvecklingen av det nya bostadsområdet Vikingavallen att förstärkas rejält. Första spadtaget förväntas tas redan nu till hösten.

I Söderköping antogs 2009 en vision för bostadsbyggnationen fram till 2020, där det kommunala bostadsbolaget skulle producera i snitt 20 nya hyresrätter per år. Visionen för hela bostadsmarknaden inklusive privata aktörer landade på totalt 1000 nya bostäder med samma tidshorisont.
– Utvecklingen av Vikingavallen är ett efterlängtat projekt som kommer att bidra till att lyfta bostadsmarknaden i Söderköping till en ny nivå. Ett tillskott på nästan 100 nya hyresrätter kommer att sätta fart på flyttkedjorna och skapa nya möjligheter för en större målgrupp att ta sig in på bostadsmarknaden, säger Carl-Magnus Miettinen, projektingenjör på Ramunderstaden.

Ett av Söderköpings största byggprojekt
Vikingavallen blir ett helt nytt bostadsområde i centrala Söderköping, nära till kommunikationer, resecentrum samt hela stadens utbud av handel och service. Vikingavallens detaljplan omfattar fem punkthus med totalt 97 lägenheter.
– I första etappen byggs tre punkthus med JSB som byggentreprenör, upplyser Carl-Magnus. Valet föll på SABOs upphandlade Kombohus för att hålla kostnader nere samtidigt som vi får högkvalitativa hus med bra miljövärden. Markarbetet gör vi själva, det ska bland annat pålas innan byggnationen kan starta.
Utvecklingen av Vikingavallen är ett av det kommunala bostadsbolagets största bostadsprojekt genom tiderna. Samtidigt pågår löpande underhåll av både bostäder och kommunala fastigheter, där Ramunderstaden har förvaltningsuppdrag.
– Parallellt med Vikingavallen planeras det även för en ny förskola med sex avdelningar som vi ska bygga för kommunens räkning. Det finns även planer på ett nytt LSS-boende i centrala Söderköping, även här kommer vi att bygga efter kommunens kravspecifikation, berättar Carl-Magnus vidare.

Nya bostäder tryggar tillväxt
Nyproduktionen i Vikingavallen samt de kommunala byggprojekten är inte den enda nysatsningen som görs inom Ramunderstaden. Den nya styrelsen samt en nytillträdd vd kommer med stor sannolikhet att sätta sin prägel på verksamheten. Man har redan påbörjat insamling av förbättringsförslag från hyresgäster och övriga invånare i Söderköping för att lyfta verksamheten ytterligare.
Söderköping präglas av en stark inflyttningstrend sedan flera år tillbaka. Kommunen har mycket att erbjuda i form av god service, trygga skolor och ett rikt föreningsliv. Mycket kretsar kring natur och kultur, där Söderköping med sitt medeltidsarv samt Göta Kanal och Sankt Anna skärgård lockar tusentals besökare varje år. Många av dem söker sig tillbaka till Söderköping och det finns inget som tyder på att den trenden skulle mattas av. Därför behövs nya bostäder, det är ett strategiskt drag för att inte tillväxten ska hämmas.


Östergötland SNL 2015-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-3

Huvudtema: Östergötland
Östergötlands landshövding guidar genom industriarv och teknisk utveckling

Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson marknadsför gärna regionens näringsliv som ”snabbväxande och intressant med många olika spetsområden”. Några av världens mest kända varumärken har en stark förankring i Östergötland, där Saab, Siemens Industrial Turbomachinery, Toyota Materials Handling och Ericsson bara är ett fåtal exempel.

Back to top