LRF Konsult lotsar kunderna i framtidens digitala bokföring

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och affärsrådgivningsföretag med över 75 000 kunder, 1500 medarbetare och 135 kontor. Trots den stora organisationen är varje kontor starkt lokalt förankrat med djupa kundrelationer. LRF Konsult har varit med länge och bygger på ett gediget arv från ägaren LRF, samtidigt präglas verksamheten av nytänkande som bland annat får uttryck i nya, digitala tjänster.

Med en stark lokal förankring erbjuder LRF Konsult rådgivning inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling till ägarledda företag inom alla branscher. Kontoret i Norrköping servar en mycket bred marknad där allt från verkstadsindustri till skog- och lantbruk finns representerat.
– Vi vänder oss framförallt till ägarledda bolag, här har vi i särklass bäst kompetens. Vi känner den lokala marknaden väl och vet hur vi ska möta den på bästa sätt. Att skapa ökad lönsamhet i våra kunders affärer är vår huvudambition, inleder Magnus Bjurling, kontorschef i Norrköping.

Bokföring goes digital
De vanligaste tjänsterna som LRF Konsult erbjuder är ekonomisk och juridisk rådgivning, bokföring och bokslut, lönehantering, likviditetsanalyser, värdering av fastigheter, skogsbruksplaner samt generationsskiftesfrågor.
För att möta marknadens behov där allt mer går mot digitalisering av nyckeltjänster satsar LRF Konsult mycket på ny teknik inom samtliga tjänsteområden. Utvecklingen av MittKontor är ett exempel, här får kunderna möjlighet att samla allt som rör företagets ekonomi på ett ställe i en molnbaserad tjänst.
Det digitala kontoret har öppet dygnet runt och många av LRF Konsults tjänster finns tillgängliga direkt via datorn eller mobilen via MittKontor. Ambitionen bakom satsningen är att göra det enklare för kunderna att sköta sina företag.
– Vi har väldigt stora ambitioner när det gäller att utveckla framtidens effektiva tjänster kring affärsrådgivning och redovisning. Vi ska vägleda våra kunder in i nya arbetssätt, snart blir bokföring på nätet standard även för de allra minsta bolagen. Vi talar redan idag om digitala lantbruk och digitala skogsägare.
Magnus Bjurling är entusiastisk över teknikutvecklingen men är samtidigt mån om att berätta att det personliga mötet aldrig går att ersätta:
– Det är under det personliga mötet som långvariga relationer och engagemang grundas, det kommer vi aldrig att tumma på även om vi kommer att hålla oss uppdaterade med ny teknik.

Pågående kompetenslyft
LRF Konsult lever och andas företagarfrågor varje dag. Med målet att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag inom ett par år söker LRF Konsult nu locka landets bästa medarbetare. Det rikstäckande kompetenslyftet präglar även Norrköpingskontoret.
– Som en del i arbetet med att locka Sveriges bästa redovisningskonsulter och affärsrådgivare kommunicerar vi vårt välutvecklade CSR-arbete. Att bry sig har blivit en viktig del av att bygga varumärken generellt, och här ser vi oss som föregångare. Att arbeta för och med de regioner vi verkar inom har alltid varit det centrala för såväl LRF Konsult som för våra ägare LRF.
Magnus Bjurling avslöjar slutligen att de flesta som är anställda på Norrköpingskontoret har en bakgrund inom lantbruk, men framöver kommer man att bredda kompetensen för att inkludera andra ekonomiområden och därmed öka mångfalden på kontoret.


Östergötland SNL 2015-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2015-3

Huvudtema: Östergötland
Östergötlands landshövding guidar genom industriarv och teknisk utveckling

Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson marknadsför gärna regionens näringsliv som ”snabbväxande och intressant med många olika spetsområden”. Några av världens mest kända varumärken har en stark förankring i Östergötland, där Saab, Siemens Industrial Turbomachinery, Toyota Materials Handling och Ericsson bara är ett fåtal exempel.

Back to top